English version
Anneli Sundqvist

Anneli Sundqvist

Fagområder

Emner

Arkivistikk

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Sundqvist, Anneli ; Hansen, Lars-Erik (2023). Archival associations in Sweden. Bak, Greg; Rostgaard, Marianne (Red.). The Nordic Model of Digital Archiving. Routledge.

Lange, Hilde ; Sundqvist, Anneli (2023). Å vite og å kunne — arkivkompetanse for kontinuitet og forandring. Norsk arkivforum. Vol. 29.

Sundqvist, Anneli (2023). Archival education in a Nordic context. Bak, Greg; Rostgaard, Marianne (Red.). The Nordic Model of Digital Archiving. Routledge.

Sundqvist, Anneli (2021). Things That Work - Meditations on Materiality in Archival Discourse. The Journal of Contemporary Archival Studies. Vol. 8.

Sundqvist, Anneli (2020). Archival science – a Nordic Research Paradigm?. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. s. 81-119. ABM-media AS.

Sundqvist, Anneli ; Berget, Gerd ; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2020). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. ISBN: 978-3-030-43686-5. 911 s. Springer.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-4

Khosrowjerdi, Mahmood ; Sundqvist, Anneli ; Byström, Katriina (2019). Cultural Patterns of Information Source Use: A Global Study of 47 Countries. Journal of the Association for Information Science and Technology.
https://doi.org/10.1002/asi.24292

Khosrowjerdi, Mahmood ; Sundqvist, Anneli (2017). Students’ Trust Formation and Credibility Judgements in Online Health Information – A Review Article. 22 s. Tidsskriftet Arkiv. Vol. 8.
https://doi.org/10.7577/ta.2165

Hansen, Lars-Erik ; Sundqvist, Anneli (2017). Memory at stake – Swedish private archives in a changing landscape. Archives and Manuscripts. Vol. 44.
https://doi.org/10.1080/01576895.2016.1262267

Sundqvist, Anneli ; Hansen, Lars-Erik (2016). A New Function: A New Archivist?. Silva, Paulo; Quaresma, Rui; Guerreiro, António (Red.). Proceedings of the 10th European Conference on Information Systems Management. s. 76-84. Academic Conferences and Publishing International Limited.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig