English version
Hilde Lange

Hilde Lange

Kort om

Jeg er utdannet historiker (cand.philol) fra Universitetet i Tromsø, med arkivvitenskap fra Stockholms universitet som uspesifisert grunnfag. De siste årene har jeg tatt enkeltemner i personvern og endringsledelse. Jeg har lang arbeidserfaring fra både arkivinstitusjoner og kommunal arkivdanning, sist som assisterende avdelingsleder for IT og dokumentasjonsforvaltning i Troms og Finnmark fylkeskommune. Begynte ved Oslo Met 1. august 2021.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lange, Hilde ; Sundqvist, Anneli (2023). Å vite og å kunne — arkivkompetanse for kontinuitet og forandring. Norsk arkivforum. Vol. 29.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig