English version
Håkon Larsen

Håkon Larsen

Kort om

Jeg har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2011) og har vært ansatt som professor i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved OsloMet siden 2019. Jeg forsker innenfor temaene kultursosiologi, kulturpolitikk, folkebibliotek og arkiv, bibliotek, museum (ABM). I tillegg har jeg en generell interesse for sosiologisk teori. Jeg underviser og veileder innenfor disse temaene på alle nivåer (BA, MA, PhD). Jeg er programleder for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap sin spesialisering i informasjons-, bibliotek- og arkivstudier, og leder av forskergruppen INFOSAM. Jeg er emneansvarlig for BIB2750 Kultur- og kunnskapspolitikk på bachelor i biblioteks- og informasjonsvitenskap, og underviser i emnet MBIB4240 Informasjons- og kulturinstitutjonser på master i biblioteks- og informasjonsvitenskap.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Medievitenskap og journalistikk   Sosiologi

Emner

Kultursosiologi   Kulturpolitikk   Sosiologisk teori   Folkebibliotek

Land

Danmark   Norge   Sverige   USA

Forskningsprosjekter

  • Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

    I Norge og de nordiske landene dreier kulturpolitikken seg for en stor del om økonomisk og symbolsk støtte fra offentlige myndigheter til aktører i kulturlivet. I POLYCUL retter vi søkelyset på kampen om slike ressurser.

Vitenskapelige publikasjoner

Larsen, Håkon; Kann-Rasmussen, Nanna; Rydbeck, Kerstin (2023). The legitimacy of Scandinavian libraries, archives and museums as public spheres: Views from the professionals. IFLA Journal .
https://doi.org/10.1177/03400352221147549

Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon; Hvenegaard Rasmussen, Casper (2022). Differences and similarities between LAMs, and their pursuit of commons challenges. Hvenegaard Rasmussen, Casper; Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon (Red.). Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. Kapittel 17. Routledge.

Hvenegaard Rasmussen, Casper; Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon (2022). Introduction: libraries, archives, and museums in transition. Hvenegaard Rasmussen, Casper; Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon (Red.). Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. Kapittel 1. Routledge.

Larsen, Håkon; Kann-Rasmussen, Nanna; Rivano Eckerdal, Johanna (2022). Contemporary Scandinavian LAMs and legitimacy. Hvenegaard Rasmussen, Casper; Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon (Red.). Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. Kapittel 13. Routledge.

Hvenegaard Rasmussen, Casper; Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon (2022). Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. ISBN: 9781032033648. 259 s. Routledge. 10.4324/9781003188834

Kawamoto, Marika; Yamagishi, Motoko; Larsen, Håkon; Koizumi, Masanori (2022). Promoting public libraries as democratic spaces through governmental and municipal library strategies: Norwegian library strategies post 2014 law changes. Information research . Vol. 27.
http://informationr.net/ir/27-SpIssue/CoLIS2022/co...

khademizadeh, Shahnaz; Albudaiwi, Dalal Y.; Larsen, Håkon; Mohammadi, Zeinab; Farajpahlou, Abdul Hossein (2022). Public libraries and crisis management: Iranian public libraries and the dust crisis. Journal of Librarianship and Information Science .

Larsen, Håkon; Colbjørnsen, Terje; Tallerås, Kim (2022). En norsk bokbransje i endring og interesseorganisasjonenes politiske påvirkningsarbeid. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift . Vol. 25.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/nkt.25.1.4

Larsen, Håkon (2022). Private taste and public space: the heated media debate about a privately initiated sculpture park in Oslo. International Journal of Cultural Policy .
https://doi.org/10.1080/10286632.2022.2035376

Koizumi, Masanori; Larsen, Håkon (2022). Democratic librarianship in the Nordic model. Journal of Librarianship and Information Science .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig