English version
Sunniva Evjen

Sunniva Evjen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Informasjonspolitikk

Emner

Folkebibliotek

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Evjen, Sunniva (2023). Pusterommet. Romlige og sosiale kvaliteter ved skolebiblioteket. Bøyum, Idunn; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rom for lesing og utforsking:Skolebibliotekets muligheter. ABM-media AS.

Johnston, Jamie ; Pálsdóttir, Ágústa; Mierzecka, Anna; Audunson, Ragnar Andreas ; Hobohm, Hans-Christoph; Rydbeck, Kerstin; Toth, Mate; Hvenegaard Rasmussen, Casper; Jochumsen, Henrik; Khosrowjerdi, Mahmood ; Evjen, Sunniva (2021). Public librarians' perception of their professional role and the library's role in supporting the public sphere: a multi-country comparison. Journal of Documentation.
https://doi.org/10.1108/JD-09-2021-0178

Evjen, Sunniva ; Colbjørnsen, Terje ; Bøyum, Idunn ; Tallerås, Kim ; Olsen, Heidi Kristin (2021). Samfunnsoppdrag under press Erfaringer og vurderinger i norske bibliotek under Covid-19. Nordic Journal of Library and Information Studies. Vol. 2.
https://doi.org/10.7146/njlis.v2i1.125251

Vold, Tonje; Evjen, Sunniva (2020). Being, learning, doing: A palace for the children? A Tween’s Library Seen from the User’s Perspectives. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. s. 305-324. De Gruyter Saur.
https://doi.org/10.1515/9783110636628-015

Evjen, Sunniva ; Olsen, Heidi Kristin ; Tveit, Åse Kristine (2020). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. ISBN: 9788293298182. 324 s. ABM-media AS.
https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftse

Audunson, Ragnar Andreas ; Aabø, Svanhild; Blomgren, Roger; Evjen, Sunniva ; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon ; Rasmussen, Casper Havnegaard; Vårheim, Andreas ; Johnston, Jamie ; Koizumi, Masanori (2019). Public libraries as an infrastructure for a sustainable public sphere: A comprehensive review of research. Journal of Documentation. Vol. 75.
https://doi.org/10.1108/JD-10-2018-0157

Evjen, Sunniva ; Vold, Tonje (2018). "It's all about relations" - an investigation into the youth librarian’s role and proficiency. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling. Vol. 7.
https://doi.org/10.7146/ntik.v7i3.111487

Kannelønning, Mari Serine ; Evjen, Sunniva (2018). Tillit og tverrfaglighet - om bibliotekaren som forskerstøtte. 15 s. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling. Vol. 7.
https://doi.org/10.7146/ntik.v7i3.111488

Audunson, Ragnar Andreas ; Aabø, Svanhild; Andersen, Jack; Evjen, Sunniva ; Jochumsen, Henrik; Koizumi, M; Widdersheim, M.M. (2017). Libraries as an Infrastructure for a Sustainable Public Sphere in a Digital Age. Sterzer, Wjatscheslaw (Red.). iConference 2017 Proceedings: Effect, expand, evolve: Global collabaration across the information community. s. 928-931. iSchools, 2017.
https://doi.org/https://doi.org/10.9776/17503

Audunson, Ragnar Andreas ; Evjen, Sunniva (2017). The public library: an arena for an enlightened and rational public sphere? The case of Norway. Information research. Vol. 22.
http://www.informationr.net/ir/22-1/colis/colis164

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig