English version
Mari Serine Kannelønning

Mari Serine Kannelønning

Kort om

I tillegg til å jobbe med kunstig intelligens (KI) og forskningsstøtte med fokus på bruk av KI i forskningspraksiser, er jeg stipendiat i samfunnsvitenskap med spesialisering i informasjonsstudier ved OsloMet. Høsten 2023 leverte jeg avhandlingen min om innføringen av KI i norsk helsetjeneste.

Kunstig intelligens i helse (ph.d.-prosjekt)

KI blir betraktet som en løsning for å opprettholde en bærekraftig helsetjeneste i fremtiden. I doktorgradsprosjektet mitt studerer jeg hvordan man jobber for å oppnå en slik fremtid. Jeg er særlig opptatt av spørsmål som hvordan de som er involvert i slike forberedelsesprosesser ser på fremtiden med KI (myndigheter, leger, sykehusledere, forskere, leverandører osv.)? Hvordan diskuterer og planlegger de introduksjonen av denne type teknologi? Hvilke beslutninger tas av hvem og hvilke implikasjoner kan disse avgjørelsene ha? Hva skjer når KI nærmer seg implementering og videre blir tatt i bruk? Prosjektet tar en eksplorativ og kvalitativ tilnærming og er teoretisk fundert i Science and Technology Studies (STS).

Faglige interesser

Andre stillinger/verv


www.linkedin.com/in/mkanneloenning

Fagområder

Emner

Kunstig intelligens   Science and Technology Studies   Vitenskaps og teknologistudier   Innovasjon i offentlig sektor   Innovasjonsprosesser   Science and technology policy   Studier av kunnskap, teknologi og samfunn   Artificial intelligence in health and ethics   Helse- og velferdsteknologi   Informasjonsteknologi

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Kannelønning, Mari Serine (2023). Navigating uncertainties of introducing artificial intelligence (AI) in healthcare: The role of a Norwegian network of professionals. Technology in society.
https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102432

Silsand, Line; Severinsen, Gro-Hilde; Kannelønning, Mari Serine (2023). Preparing for Implementing Commercial Algorithms in Radiology: A Formative Evaluation Study. 11 s. Reports of the European Society for Socially Embedded Technologies.
https://doi.org/10.48340/ihc2023_p010

Kannelønning, Mari Serine (2023). Contesting futures of Artificial Intelligence (AI) in healthcare: formal expectations meet informal anticipations. Technology Analysis & Strategic Management.
https://doi.org/10.1080/09537325.2023.2226243

Kannelønning, Mari Serine; Evjen, Sunniva (2018). Tillit og tverrfaglighet - om bibliotekaren som forskerstøtte. 15 s. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling. Vol. 7.
https://doi.org/10.7146/ntik.v7i3.111488Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig