English version
Anders Braarud Hanssen

Anders Braarud Hanssen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Hanssen, Anders Braarud (2019). Interesse- og verdikonflikter i skjæringspunktet mellom patentetikk og forskningsetikk. Ingierd, Helene C.; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Hauge, Kjellrun Hiis (Red.). Interessekonflikter i forskning. s. 69-90. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.63

Hanssen, Anders Braarud ; Nichele, Stefano (2019). Ethics of Artificial Intelligence Demarcations. Bach, Kerstin; Ruocco, Massimiliano (Red.). Nordic Artificial Intelligence Research and Development: Third Symposium of the Norwegian AI Society, NAIS 2019. s. 133-142. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-35664-4_13

Forsberg, Ellen-Marie; Hanssen, Anders Braarud ; Nielsen, Hanne Marie; Olesen, Ingrid (2017). Patent Ethics: The Misalignment of Views Between the Patent System and the Wider Society. 26 s. Science and Engineering Ethics.
https://doi.org/10.1007/s11948-017-9956-5

Shelley-Egan, Clare; Hanssen, Anders Braarud ; Landeweerd, Laurens; Hofmann, Bjørn (2017). Responsible Research and Innovation in the context of human cognitive enhancement: some essential features. 21 s. Journal of Responsible Innovation. Vol. 5.
https://doi.org/10.1080/23299460.2017.1319034Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig