English version
Ragnar Andreas Audunson

Ragnar Andreas Audunson

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Informasjonspolitikk

Emner

Multikulturalisme   Bibliotek og informasjonspolitikk   Kunnskapsforvaltning   Sosial kapital   Møteplasser   Folkebibliotek

Forskningsprosjekter

  • Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

    I Norge og de nordiske landene dreier kulturpolitikken seg for en stor del om økonomisk og symbolsk støtte fra offentlige myndigheter til aktører i kulturlivet. I POLYCUL retter vi søkelyset på kampen om slike ressurser.

Vitenskapelige publikasjoner

Valtýsson, Bjarki; Kjellman, Ulrika; Audunson, Ragnar Andreas (2022). The impact of digitalization on LAMs. Hvenegaard Rasmussen, Casper; Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon (Red.). Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. Kapittel 9. Routledge.

Edquist, Samuel; Audunson, Ragnar Andreas; Huvila, Isto (2022). Do collections still constitute libraries, archives, and museums?. Hvenegaard Rasmussen, Casper; Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon (Red.). Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. Kapittel 6. Routledge.

Audunson, Ragnar Andreas; Jochumsen, Henrik; Rydbeck, Kerstin (2022). Library history of the Scandinavian countries. Hvenegaard Rasmussen, Casper; Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon (Red.). Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. Kapittel 2. Routledge.
https://www.routledge.com/Libraries-Archives-and-M...

Rydbeck, Kerstin; Johnston, Jamie; Pálsdóttir, Ágústa; Khosrowjerdi, Mahmood; Vårheim, Andreas; Audunson, Ragnar Andreas; Hvenegaard Rasmussen, Casper; Jochumsen, Henrik (2022). Social reading and the public sphere in Nordic public libraries: a comparative study. 7 s. Information research . Vol. 27.
https://hdl.handle.net/10037/28250

Bjørklund, Beate; Audunson, Ragnar Andreas (2021). Qualification requirements in Norwegian public libraries - an analysis of job advertisements. Information research . Vol. 26.

Johnston, Jamie; Pálsdóttir, Ágústa; Mierzecka, Anna; Audunson, Ragnar Andreas; Hobohm, Hans-Christoph; Rydbeck, Kerstin; Toth, Mate; Hvenegaard Rasmussen, Casper; Jochumsen, Henrik; Khosrowjerdi, Mahmood; Evjen, Sunniva (2021). Public librarians' perception of their professional role and the library's role in supporting the public sphere: a multi-country comparison. Journal of Documentation .

Audunson, Ragnar Andreas; Hobohm, Hans-Christoph; Tóth, Máté (2020). LAM-professionals and the Public Sphere. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Chapter 8. s. 165-184. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/title/543672?langua...

Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon (2020). Introduction – Physical Places and Virtual Spaces: Libraries, Archives and Museums in a Digital Age. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Kapittel 1. s. 1-22. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/book/9783110636628/...

Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (2020). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. ISBN: 978-3-11-063662-8. 370 s. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/title/543672?tab_bo...

Audunson, Ragnar Andreas; Hobohm, Hans-Christoph; Tóth, Máté (2019). ALM in the public sphere: How do archivists, librarians and museum professionals conceive the respective roles of their institutions in the public sphere?. Information research . Vol. 24.
http://InformationR.net/ir/24-4/colis/colis1917.ht...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig