English version
Tor Arne Dahl

Tor Arne Dahl

Kort om

Profesjoner, XML, Web, Open access, E-bøker

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonssystemer

Emner

Web   Informasjonsarkitektur   Profesjon   Biblioteksvitenskap

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Dahl, Tor Arne ; Dahlström, Mats; Doracic, Alen; Macevičiūtė, Elena (2018). Scandinavian cooperation in teaching a joint Master’s course on e-books. Aparac-Jelušić, Tatjana; Casarosa, Vittore; Macevičiūtė, Elena (Red.). The Future of Education in Information Science: Proceedings from FEIS – International EINFOSE Symposium 10–11 September 2018 Pisa, Italy. s. 35-45. Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Osijek, Croatia.
http://einfose.ffos.hr/feis-2018/proceedings

Dahl, Tor Arne ; Mangen, Anne (2015). «Deep reading» i biblioteket: et kritisk lys på håndteringen av e-bøker i fag- og folkebibliotek. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling. Vol. 4.
https://doi.org/10.7146/ntik.v4i1.25940

Bøyum, Idunn ; Dahl, Tor Arne ; Pharo, Nils (2015). Bibliotekarer blir ved sin lest. Audunson, Ragnar Andreas (Red.). Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning. s. 91-106. ABM-media AS.
http://hdl.handle.net/10642/2929

Balling, Gitte; Dahl, Tor Arne ; Mangen, Anne; Nilsson, Skans Kersti; Lund, Haakon; Höglund, Lars (2014). E-bogen: Skandinaviske perspektiver på forskning og uddannelse. 15 s. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling. Vol. 3.
https://doi.org/10.7146/ntik.v3i1.25958

Eikebrokk, Trude ; Dahl, Tor Arne ; Kessel, Siri (2014). EPUB as Publication Format in Open Access Journals: Tools and Workflow. Code4Lib Journal.
http://hdl.handle.net/10642/2022

Dahl, Tor Arne ; Knutsen, Unni ; Tallerås, Kim (2011). Mellom tradisjonen og weben: katalogisering, metadata og bibliotekarutdanning. Audunson, Ragnar Andreas (Red.). Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap. s. 141-163. ABM-media AS.
http://hdl.handle.net/10642/1065

Dahl, Tor Arne ; Tallerås, Kim (2011). Hva gjør de viderutdannede bibliotekarene?. Audunson, Ragnar Andreas (Red.). Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap. s. 165-182. ABM-media AS.
http://hdl.handle.net/10642/1059

Knutsen, Unni ; Dahl, Tor Arne (2008). Sustainable library services built on open source software : a case story from Kenya. Dione, Bernard; Savard, Réjean (Red.). Managing technologies in developing countries : Open Source vs commercial options = Le management des technologies dans les pays en développement : logiciels libres vs options commerciales. s. 51-59. De Gruyter Saur.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig