English version
Jørgen Modalsli

Jørgen Modalsli

Kort om

Forskning

Du kan lese mer om forskningen min her:  https://modals.li

Undervisning

BAL2300 Samfunnsøkonomi (Bachelor i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet): Høst 2023, Høst 2024

ØASØK4700 Arbeidsmarkedsøkonomi (Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom): Vår 2024, Vår 2025

Veiledning av bachelor- og masteroppgaver

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsøkonomi

Emner

Ulikhet   Økonomisk historie   Økonomisk vekst   Mobilitet

Vitenskapelige publikasjoner

Modalsli, Jørgen ; Vosters, Kelly (2022). Spillover Bias in Multigenerational Income Regressions. 33 s. The Journal of human resources. Vol. 59.
https://doi.org/10.3368/jhr.0520-10919R2

Kotsadam, Andreas ; Lind, Jo Thori; Modalsli, Jørgen (2021). Call the midwife. Health personnel and mortality in Norway 1887–1920. 33 s. Cliometrica.
https://doi.org/10.1007/s11698-021-00230-9

Modalsli, Jørgen (2021). Multigenerational persistence: Evidence from 146 years of administrative data. The Journal of human resources. Vol. 1018-9825R2.
https://doi.org/10.3368/jhr.59.1.1018-9825R2

Aaberge, Rolf; Atkinson, Anthony B.; Modalsli, Jørgen (2020). Estimating long-run income inequality from mixed tabular data: Empirical evidence from Norway, 1875–2017. Journal of Public Economics. Vol. 187.
https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104196

Leknes, Stefan; Modalsli, Jørgen (2019). Who benefited from industrialization? The local effects of hydropower technology adoption in Norway. Journal of Economic History. Vol. 80.
https://doi.org/10.1017/S0022050719000743

Kinge, Jonas Minet; Modalsli, Jørgen Heibø ; Øverland, Simon Nygaard; Gjessing, Håkon K.; Tollånes, Mette Christophersen; Knudsen, Ann Kristin; Skirbekk, Vegard Fykse; Strand, Bjørn Heine; Håberg, Siri Eldevik; Vollset, Stein Emil (2019). Association of Household Income with Life Expectancy and Cause-Specific Mortality in Norway, 2005-2015. Journal of the American Medical Association (JAMA). Vol. 321.
https://doi.org/10.1001/jama.2019.4329

Modalsli, Jørgen (2018). The regional dispersion of income inequality in nineteenth-century Norway. Explorations in economic history (EEH). Vol. 67.
https://doi.org/10.1016/j.eeh.2017.09.001

Modalsli, Jørgen (2018). Regional income in Norway, 1900–2010. Roses, Joan Ramon; Wolf, Nikolaus (Red.). The Economic Development of Europe's Regions: A Quantitative History since 1900. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780429449789-11

Modalsli, Jørgen (2017). Decomposing Global Inequality. The Review of Income and Wealth. Vol. 63.
https://doi.org/10.1111/roiw.12230

Modalsli, Jørgen Heibø (2016). Intergenerational occupational mobility in Norway. The Scandinavian Journal of Economics. Vol. 119.
https://doi.org/10.1111/sjoe.12196

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig