English version
Nils Pharo

Nils Pharo

Kort om

Fagområder: informasjonsgjenfinning, kunnskapsorganisasjon, vitenskapelig kommunikasjon, åpen forskning, åpen tilgang

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Kunnskapsgjenfinning og organisering

Emner

Informasjonsarkitektur   Informasjonsgjenfinning   Open Access   Ontologi   Informasjonssøkeatferd   Åpen publisering   Kunnskapsorganisasjon   Åpen tilgang   Vitenskapelig kommunikasjon   Åpen tilgang til forskning   Åpen vitenskap

Forskningsprosjekter