English version
Tanja Strøm

Tanja Strøm

Kort om

Mine ansvarsområder inkluderer forskningspolitikk, åpen vitenskap, ansvarlig forskningsevaluering, vitenskapelig kommunikasjon, publiseringsstrategier, synliggjøring av forskning og digitale forskerprofiler. Jeg gir råd om politikk og programtilbud, veileder, holder foredrag, og gir forskningsstøtte innen mitt kompetansefelt.

Min bakgrunn
Jeg har jobbet i forskningsadministrasjonen siden 2015. Før det tilbrakte jeg nærmere 20 år i ulike biblioteker som bibliotekar, prosjektleder, ledet tjenesteutvikling, var koordinator og leder for digitale bibliotektjenester.
Jeg har ledet en rekke prosjekter innen områdene Open Access, tjenesteutvikling, forskningsevaluering og forskningsdokumentasjon, og har snakket om disse og mange andre relaterte emner, for ulike sektororganer og arrangementer.
Jeg har vært aktivt involvert i opplæring, holdt foredrag og bidratt på en rekke konferanser og workshops på lokalt-, nasjonalt- og internasjonalt nivå inkludert EARMA, NARMA, INORMS, MUNIN, PUBMET, årskonferanse om doktorgradsutdanning i Norge.
Jeg har en Master of Management-grad, en bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap og en Cand.mag. grad fra Universitetet i Bergen.

Verv:
Jeg er nestleder i INORMS Research Evaluation Group https://inorms.net/research-evaluation-group/. Dette er et internasjonalt initiativ som jobber med hvordan man best kan sikre at forskningsevalueringer er meningsfulle, ansvarlige og effektive.

Jeg er medlem i "European Association of Research Managers and Administrators" (EARMA), ACPC "Annual Conference Program Committee" (fra 2021).
Jeg er en del av INORMS-arbeidsgruppen, https://inorms.net/. Gruppen samler nasjonale nettverk og foreninger for forskningsadministrasjon og forskningsledelse fra hele verden.

Jeg har sittet i en rekke nasjonale komiteer, -prosjekter og -arbeidsgrupper.

Jeg var nestleder i "Norsk nettverk for forskningsadministrasjon og forskningsledelse", 2018-2022, og var styremedlem NARMA 2015-2022. Og der ledet jeg to ‘Spesialist-interesse-grupper’: «Open Science» og «Forskningsevaluering».

Mer informasjon:
Flere detaljer om min faglige og akademiske produksjon finner du gjennom min ORCID-profil: https://orcid.org/0000-0002-2937-858X
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tanja-str%C3%B8m-3805822/
Twitter: https://twitter.com/Tanjadice

Fagområder

Emner

Prosjektledelse   Publisering   Bibliometri   Open Access   Åpen publisering   Forskningsadministrasjon   Forskningsinformasjonssystem   Vitenskapelig kommunikasjon   Åpen tilgang til forskning   Forskningsevaluering

Administrative arbeidsområder

Forskningspolitikk   Forskningsinfrastruktur   Open Access   Prosjektledelse

Vitenskapelige publikasjoner

Himanen, Laura; Conte, Erica; Gauffriau, Marianne; Strøm, Tanja ; Wolf, Baron; Gadd, Elizabeth (2023). The SCOPE framework – implementing the ideals of responsible research assessment. 18 s. F1000 Research. Vol. 12.
https://doi.org/10.12688/f1000research.140810.1Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig