English version
Anne-Inger Hellekjær

Anne-Inger Hellekjær

Kort om

Jeg har arbeidsoppgaver knyttet til 

Administrative arbeidsområder

Digital rådgiving   Systemeier   Dokumenthåndtering   ODA   Arkivdepot   Avhandlinger   Tidsskrifter   Open Access

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Hellekjær, Glenn Ole; Hellekjær, Anne-Inger (2015). From tool to target language: Arguing the need to enhance language learning in English-medium instruction courses and programs. Dimova, Slobodanka; Hultgren, Anna Kristina; Jensen, Christian (Red.). English-Medium Instruction in European Higher Education. s. 223-243. De Gruyter Mouton.
https://doi.org/10.1515/9781614515272-012

Hellekjær, Glenn Ole; Hellekjær, Anne-Inger (2015). Is Anglophone Complacency a Virtue of Necessity?: The Gap Between the Need for and Supply of Occupational Second Foreign Language Skills in Norwegian Business and Government. 19 s. Scandinavian Journal of Educational Research. Vol. 59.
https://doi.org/10.1080/00313831.2014.904412



Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig