English version
Kamilla Brandal

Kamilla Brandal

Kort om

Kommunikasjonsrådgiver ved Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) og Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI).

Jeg jobber med blant annet:

Administrative arbeidsområder

Forskningsformidling   Sosiale medier   Grafiske tjenester   Studentrekruttering   Studentinformasjon   Internkommunikasjon   Nettpublisering   Markedsføring   Foto

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Kvalnes, Pål Arne; Brandal, Kamilla; Larsen, Håkon; Skansen, Knut (2023). Er bibliotekene like mye til for SIAN som for andre?.
https://forskning.no/bibliotek-juridiske-fag-oslom...

Larsen, Håkon; Kvalnes, Pål Arne; Brandal, Kamilla (2023). Er biblioteka like mye til for SIAN som for andre?.

Larsen, Håkon; Kvalnes, Pål Arne; Brandal, Kamilla (2023). Er biblioteka like mykje til for SIAN som for andre?.

Kvalnes, Pål Arne; Brandal, Kamilla; Gjersøe, Heidi Moen (2023). Unge arbeidsledige møter vidt forskjellige «NAV-systemer» i Norge og England.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Brandal, Kamilla; Vedeler, Carina; van der Wel, Kjetil A. (2023). Kvinner med lav sosioøkonomisk status hadde dårligere fødselsopplevelser.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig