English version
Kamilla Brandal

Kamilla Brandal

Kort om

Kommunikasjonsrådgiver ved Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) og Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI).

Jeg jobber med blant annet:

Administrative arbeidsområder

Forskningsformidling   Sosiale medier   Grafiske tjenester   Studentrekruttering   Studentinformasjon   Internkommunikasjon   Nettpublisering   Markedsføring   Foto