English version
Vilde Schanke Sundet

Vilde Schanke Sundet

Kort om

Vilde Schanke Sundet er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet. Hun forsker på endringer i mediebransjen, mediepolitikk og publikum/fans, og hun er en ekspert på TV. 

Sundet har deltatt i flere større forskningsprosjekter, og er nå prosjektleder for 'GLOBAL NATIVES? Serving young audiences on global media platforms' (Norges forskningsråd, 2021-2025) ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Prosjektet studerer ungdoms bruk av underholdningsmedier og hva medieprodusenter og mediepolitiske aktører gjør for å (for-)bli relevante for en ny mediegenerasjon. 

Sundet har publisert i flere internasjonale tidsskrifter og er forfatter av boka 'Television Drama in the Age of Streaming' (2021) og medforfatter av boka 'TV - en innføring' (2010). 

Fra 2010-2014 jobbet Sundet som sekretær i Mediestøtteutvalget og som rådgiver og seniorrådgiver i Kulturdepartementet. Sundet er i dag nestleder av Kringkastingsrådet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Medievitenskap og journalistikk

Emner

Mediepolitikk og medieregulering   Nye medier   Fjernsyn   Medievitenskap   Medieøkonomi   Medieproduksjon   Digitalisering   Sosiale medier   Medieinnovasjon   Medieindustri   Strømming

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sundet, Vilde Schanke (2023). Public service youth content on social media platforms: Reaching youth through YouTube. Jensen, Pia Majbritt; Redvall, Eva Novrup; Christensen, Christa Lykke (Red.). Audiovisual Content for Children and Adolescents in Scandinavia: Production, Distribution, and Reception in a Multiplatform Era. s. 79-98. Nordicom.
https://doi.org/10.48335/9789188855817-5

Lüders, Marika; Sundet, Vilde Schanke (2022). Globalt innfødte som en tapt generasjon? En konseptualisering av unge som en mediegenerasjon. Norsk Medietidsskrift. Vol. 30.
https://doi.org/10.18261/nmt.30.1.1

Sundet, Vilde Schanke ; Lüders, Marika (2022). “Young people are on YouTube”: industry notions on streaming and youth as a new media generation. 18 s. Journal of Media Business Studies.
https://doi.org/10.1080/16522354.2022.2125262

Ihlebæk, Karoline Andrea ; Sundet, Vilde Schanke (2021). Global platforms and asymmetrical power: Industry dynamics and opportunities for policy change. New Media & Society.
https://doi.org/10.1177/14614448211029662

Lüders, Marika; Sundet, Vilde Schanke (2021). Conceptualizing the Experiential Affordances of Watching Online TV. 16 s. Television & New Media.
https://doi.org/10.1177/15274764211010943

Lüders, Marika; Sundet, Vilde Schanke ; Colbjørnsen, Terje (2021). Towards streaming as a dominant mode of media use? A user typology approach to music and television streaming. Nordicom Review. Vol. 42.
https://doi.org/10.2478/nor-2021-0011

Sundet, Vilde Schanke ; Colbjørnsen, Terje (2021). Streaming across industries: Streaming logics and streaming lore across the music, film, television, and book industries. Mediekultur. Vol. 37.
https://doi.org/10.7146/mediekultur.v37i70.122425

Sundet, Vilde Schanke (2021). Provocation: Why I want to talk television with global platform representatives. Critical Studies in Television. Vol. 16.
https://doi.org/10.1177/17496020211044918

Sundet, Vilde Schanke (2021). ‘Youthification’ of drama through real-time storytelling: A production study of blank and the legacy of SKAM. Critical Studies in Television. Vol. 16.
https://doi.org/10.1177/17496020211005311

Sundet, Vilde Schanke (2021). Television Drama in the Age of Streaming: Transnational Strategies and Digital Production Cultures at the NRK. ISBN: 978-3-030-66417-6. 147 s. Palgrave Pivot.
https://www.palgrave.com/gp/book/9783030664176

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig