English version
Tore Slaatta

Tore Slaatta

Kort om

Tore Slaatta er professor i medievitenskap fra UiO, professor II ved Institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsvitenskap (ABI) ved Oslo Storbyuniversitet (OsloMet) og Honorary Research Rellow ved Centre for Cultural Policy Research ved University of Glasgow. Han har bred og lang forskningserfaring innenfor medie- og kultursektoren i Norge og er en internasjonalt anerkjent forsker og faglitterær forfatter. Han har også erfaring i organisasjonsledelse og kulturpolitisk arbeid og har ledet  en rekke større forsknings- og utredningsprosjekter, blant annet for Forskningsrådet, Medietilsynet, Kulturdepartementet og Stiftelsen Fritt Ord. Tore har særlig kompetanse innen politisk kommunikasjon, mediesosiologi, litteratursosiologi og forskning på norsk og internasjonal kulturpolitikk og hans bakgrunn i statsvitenskap og sosiologi viser seg i gjennomgående tema rundt offentlighet, ytringer, makt og maktrelasjoner. I det pågående NFR-prosjektet PolyCul ved Oslomet, arbeider han f.eks. med analyser av det politisk handlingsrommet og armlengde i norsk medie- og kulturpolitik. Sammen med professor Ola Erstad (UiO) og Kantar sto han i 2021 bak Medietilsynets hoverapport om kritisk medieforståelse (KMF) (Medietilsynet, 2021). Og for miljøorganisasjonene utførte han i 2022 en bred innholdsanalyse av norske nyhetsmedier, i samarbeid med Retriever AS (Ulven i det norske medielandskapet, 2022). På oppdrag fra Fritt Ord har han forsket på ytringsfrihetens status i Norge (Kunstnere vurderer ytringsfrihet, 2014 og 2021, m/Hanne Okstad) og om norsk filmpolitikk (m/Ove Solum, 2022-23). Tidligere har han utredet norsk og internasjonal bokbransje (bl.a. Til bokas pris. Om europeiske boklover (2012) og Litteraturpolitikkens verktøykasse (2019), begge m/Helge Rønning). I årene 2012-2016 ledet han NFR-prosjektet Kunst og makt som sammenlignet utviklingstrekk og maktsstrukturer i feltene for litteratur, visuell kunst, samtidsmusikk og scenekunst (Iverksettelse, red. 2018). Tore tok doktorgraden ved Samfunnsvitenskapelig fakultet (UiO) i 1999 på et arbeid tilknyttet ARENA (Centre for Advanced Research on Europeanisation of the Nation State) om europeisk offentlighet og norsk utenriksjournalisikk. (Europeanisation and Norwegian News Discourse, 1999). Deretter ledet han medieforskningen i Makt- og demokratiutredningen (1998-2003, Digital makt, red. 2002, og Den norske medieorden, 2003). Siden ble det et prosjekt om oljebransjens omdømmeproblematikk (Petropol-programmet m/Øyvind Ihlen (2004-05) før han vendte sin forskning mot boken, internasjonal bokbransje og litteratur. Tore er hyppig benyttet som kritiker, konsulent og reviewer innen samfunnsfag og humaniora og har vært gjesteforsker i Paris (EHESS/MSH), Berlin (Freie Universität) og Glasgow (CCPR). I tillegg til den universitetsbaserte grunnforskningen utfører Tore også fortløpende oppdragsforskning og utredninger gjennom selskapet TSL Analytics (tslanalytics.com)

 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Medievitenskap og journalistikk   Sosiologi

Emner

Kultursosiologi   Vitenskapsteori   Medier og kommunikasjon   Litteratursosiologi

Forskningsprosjekter

  • Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

    I Norge og de nordiske landene dreier kulturpolitikken seg for en stor del om økonomisk og symbolsk støtte fra offentlige myndigheter til aktører i kulturlivet. I POLYCUL retter vi søkelyset på kampen om slike ressurser.

Vitenskapelige publikasjoner

Rønning, Helge; Slaatta, Tore (2020). Ambitious Literary Policies: International Perspectives. ISBN: 978-82-692022-0-5. 87 s. International Publishers Association. Den norske forleggerforening.

Slaatta, Tore (2018). Om intervensjoner og forfatterens symbolske makt. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. s. 118-133. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore (2018). Iverksettelse, kunst og makt. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. s. 11-35. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore ; Sæther, Susanne Ø. (2018). Knut Åsdam: Oblique og Abyss. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. s. 177-199. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore ; Sæther, Susanne Ø. (2018). Uroen i det visuelle kunstfeltet. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. s. 136-160. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore (2018). Skjønnlitteraturen og forfatterens makt. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. s. 36-38. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore ; Sæther, Susanne Østby (2018). Kunst i bevegelse. Iverksettelse av film- og videokunst. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. s. 134-136. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore (2018). Knausgård analyserer Knausgård. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. s. 92-117. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore (2018). Det skjønnlitterære feltet i 2011. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. s. 67-91. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore (2018). Feltets omfang, posisjon og egenskaper. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. s. 49-66. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig