English version
Rune Ottosen

Rune Ottosen

Kort om

Viktigste fagområder er pressehistorie, mediedekning av internasjonale konflikter og journalistrollen

Fagområder

Emner

Medievitenskap   Pressehistorie   Journalistikk

Vitenskapelige publikasjoner

Ottosen, Rune (2022). Conflict coverage and security policy orientation: A longitudinal study of war coverage in Norway in a Nordic comparative perspective. Mediehistorisk tidsskrift .

Ottosen, Rune (2022). Gunnar Garbo som journalist og pressemann. Mediehistorisk tidsskrift .

Ottosen, Rune (2021). 30 år i krig: Hvordan kan vi forstå norsk mediedekning?. Grung, Micheline Egge; Heier, Tormod (Red.). Stortinget og den lange krigen, 1991 - 2021. Kapittel 12. Gyldendal Akademisk.

Ottosen, Rune; Edsforth, Ronald (2020). Representation of Peace in the Modern Area Since 1920. Edsforth, Ronald (Red.). A Cultural History of Peace. Chaper 5 Volume 6. s. 105-125. Bloomsbury Academic.

Eide, Elisabeth; Ottosen, Rune (2019). How to teach War and Peace journalism: professional challenges when encountering propaganda and fake news. Journalism Education . Vol. 8.

Ottosen, Rune (2019). Fra kald krig til "out-of area"-strategi: Mediene og Norges deltagelse i NATOs nye kriger 1999-2018. Mediehistorisk tidsskrift . Vol. 32.
http://www.pressetidsskrift.no/content/uploads/pub...

Ottosen, Rune (2019). Norway´s New(s) Wars - Syria in Norwegian Mass Media. Nordlit .

Ottosen, Rune (2019). Mediene må lære av sine feil i mediedekning av Libya-krigen. Tvedt, Terje; Ottosen, Rune; Heier, Tormod (Red.). Libya: Krigens uutholdelige letthet. Kapittel 6. s. 125-148. Cappelen Damm Akademisk.

Tvedt, Terje; Ottosen, Rune; Heier, Tormod (2019). Libya: Krigens uutholdelige letthet. ISBN: 9788202634421. 274 s. Cappelen Damm Akademisk.

Ottosen, Rune (2019). Et varslet folkemord? Dekning av Holocaust i norsk og svensk presse. Norsk Medietidsskrift . Vol. 26.
https://www.idunn.no/nmt/2019/02/et_varslet_folkem...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig