English version
Rune Ottosen

Rune Ottosen

Kort om

Viktigste fagområder er pressehistorie, mediedekning av internasjonale konflikter og journalistrollen

Fagområder

Emner

Medievitenskap   Pressehistorie   Journalistikk

Vitenskapelige publikasjoner

Ottosen, Rune (2023). Holocaust i norske og svenske aviser. En nærlesing av Aftenposten og Dagens Nyheter. Mediehistorisk tidsskrift.

Ottosen, Rune (2022). Conflict coverage and security policy orientation: A longitudinal study of war coverage in Norway in a Nordic comparative perspective. Mediehistorisk tidsskrift.

Ottosen, Rune (2022). Gunnar Garbo som journalist og pressemann. Mediehistorisk tidsskrift.

Ottosen, Rune (2021). 30 år i krig: Hvordan kan vi forstå norsk mediedekning?. Grung, Micheline Egge; Heier, Tormod (Red.). Stortinget og den lange krigen, 1991 - 2021. Gyldendal Akademisk.

Ottosen, Rune ; Edsforth, Ronald (2020). Representation of Peace in the Modern Area Since 1920. Edsforth, Ronald (Red.). A Cultural History of Peace. s. 105-125. Bloomsbury Academic.

Tvedt, Terje; Ottosen, Rune ; Heier, Tormod (2019). Libya: Krigens uutholdelige letthet. ISBN: 9788202634421. 274 s. Cappelen Damm Akademisk.

Ottosen, Rune (2019). Et varslet folkemord? Dekning av Holocaust i norsk og svensk presse. Norsk Medietidsskrift. Vol. 26.
https://doi.org/10.18261/issn.0805-9535-2019-02-04

Ottosen, Rune (2019). Terror alert without a cause. A study of the Twitter feed in Norway about a possible terror threat in July 2014. Renaud, de la Brosse; Holt, Kristoffer (Red.). Media and Journalism in an Age of terrorism. Cambridge Scholars Publishing.

Ottosen, Rune (2019). Mediene må lære av sine feil i mediedekning av Libya-krigen. Tvedt, Terje; Ottosen, Rune; Heier, Tormod (Red.). Libya: Krigens uutholdelige letthet . s. 125-148. Cappelen Damm Akademisk.

Eide, Elisabeth ; Ottosen, Rune (2019). How to teach War and Peace journalism: professional challenges when encountering propaganda and fake news. Journalism Education. Vol. 8.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig