English version
Rune Ottosen

Rune Ottosen

Kort om

Viktigste fagområder er pressehistorie, mediedekning av internasjonale konflikter og journalistrollen

Fagområder

Emner

Medievitenskap   Pressehistorie   Journalistikk

Vitenskapelige publikasjoner

Ottosen, Rune (2023). Holocaust i norske og svenske aviser. En nærlesing av Aftenposten og Dagens Nyheter. Mediehistorisk tidsskrift.

Ottosen, Rune (2022). Gunnar Garbo som journalist og pressemann. Mediehistorisk tidsskrift.

Ottosen, Rune (2022). Conflict coverage and security policy orientation: A longitudinal study of war coverage in Norway in a Nordic comparative perspective. Mediehistorisk tidsskrift.

Ottosen, Rune (2021). 30 år i krig: Hvordan kan vi forstå norsk mediedekning?. Grung, Micheline Egge; Heier, Tormod (Red.). Stortinget og den lange krigen, 1991 - 2021. Gyldendal Akademisk.

Ottosen, Rune ; Edsforth, Ronald (2020). Representation of Peace in the Modern Area Since 1920. Edsforth, Ronald (Red.). A Cultural History of Peace. s. 105-125. Bloomsbury Academic.

Ottosen, Rune (2019). Norway´s New(s) Wars - Syria in Norwegian Mass Media. Nordlit.
https://doi.org/10.7557/13.5017

Ottosen, Rune (2019). Mediene må lære av sine feil i mediedekning av Libya-krigen. Tvedt, Terje; Ottosen, Rune; Heier, Tormod (Red.). Libya: Krigens uutholdelige letthet . s. 125-148. Cappelen Damm Akademisk.

Ottosen, Rune (2019). Fra kald krig til "out-of area"-strategi: Mediene og Norges deltagelse i NATOs nye kriger 1999-2018. Mediehistorisk tidsskrift. Vol. 32.
http://www.pressetidsskrift.no/content/uploads/pub

Ottosen, Rune (2019). Et varslet folkemord? Dekning av Holocaust i norsk og svensk presse. Norsk Medietidsskrift. Vol. 26.
https://doi.org/10.18261/issn.0805-9535-2019-02-04

Ottosen, Rune (2019). Terror alert without a cause. A study of the Twitter feed in Norway about a possible terror threat in July 2014. Renaud, de la Brosse; Holt, Kristoffer (Red.). Media and Journalism in an Age of terrorism. Cambridge Scholars Publishing.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig