English version
Knut Olav Kristensen

Knut Olav Kristensen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Kristensen, Knut Olav; Bergvik, Eilen Sunniva; Greve, Anne (2023). Sammen i lek. ISBN: 978-82-450-2698-6. 245 s.

Greve, Anne; Bergvik, Eilen Sunniva; Kristensen, Knut Olav (2023). Sammen i lek. ISBN: 978-82-450-2698-6. 244 s. Fagbokforlaget.

Greve, Anne; Kristensen, Knut Olav; Wolf, Kristin Danielsen (2018). Lekens status og vilkår i barnehagen. Østrem, Solveig (Red.). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Kapittel 5. s. 86-105. Cappelen Damm Akademisk.

Kristensen, Knut Olav; Greve, Anne (2018). Dramatic play - Modelling teachers' interactions in kindergartens. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. kapittel 11. s. 289-306. Vidarforlaget AS.

Greve, Anne; Kristensen, Knut Olav (2018). Når det fiktive stedet møter det fysiske rommet - rommets betydning for dramatisk lek. Seim, Sissel; Sæter, Oddrun Kristine (Red.). Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet.. kap 9. s. 161-176. Cappelen Damm Akademisk.

Greve, Anne; Kristensen, Knut Olav (2015). Lek i det muliges rom. Greve, Anne; Pedersen, Lillian; Sviggum, Hege Gjerde (Red.). Faglighet i barnehagen. Artikkel 7. s. 141-163. Fagbokforlaget.

Kristensen, Knut Olav; Guss, Faith Gabrielle (2012). Finstemt formspråk og økt estetisk bevissthet. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift .

Eritsland, Alf Gunnar; Kristensen, Knut (2010). Samskriving og dramatisering Tekstskapande kompetansar hos førskolebarn og elevar på ungdomstrinnet. Smidt, Jon; Folkvord, Ingvild; Aasen, Arne Johannes (Red.). Rammer for skriving. Om skriveutvikling i skole og yrkesliv. Kapittel 4. s. 65-90. Tapir Akademisk Forlag.

Kristensen, Knut (2009). "Hanskedukkens magi". Ånd i hanske . Vol. 26.

Kristensen, Knut (2007). "Gigantbarnehager" Er Gigantbarnehagene gode for barn eller politikere?. Barnehagefolk . Vol. 24.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig