English version
Knut Olav Kristensen

Knut Olav Kristensen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Kristensen, Knut Olav ; Bergvik, Eilen Sunniva ; Greve, Anne (2023). Sammen i lek. ISBN: 978-82-450-2698-6. 245 s. Fagbokforlaget.

Greve, Anne ; Kristensen, Knut Olav ; Wolf, Kristin Danielsen (2018). Lekens status og vilkår i barnehagen. Østrem, Solveig (Red.). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. s. 86-105. Cappelen Damm Akademisk.

Greve, Anne ; Kristensen, Knut Olav (2018). Når det fiktive stedet møter det fysiske rommet - rommets betydning for dramatisk lek. Seim, Sissel; Sæter, Oddrun Kristine (Red.). Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet.. s. 161-176. Cappelen Damm Akademisk.

Kristensen, Knut Olav ; Greve, Anne (2018). Dramatic play - Modelling teachers' interactions in kindergartens. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. s. 289-306. Vidarforlaget AS.

Greve, Anne ; Kristensen, Knut Olav (2015). Lek i det muliges rom. Greve, Anne; Pedersen, Lillian; Sviggum, Hege Gjerde (Red.). Faglighet i barnehagen. s. 141-163. Fagbokforlaget.

Kristensen, Knut Olav ; Guss, Faith Gabrielle (2012). Finstemt formspråk og økt estetisk bevissthet. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-4310-2021-02-14

Eritsland, Alf Gunnar; Kristensen, Knut (2010). Samskriving og dramatisering Tekstskapande kompetansar hos førskolebarn og elevar på ungdomstrinnet. Smidt, Jon; Folkvord, Ingvild; Aasen, Arne Johannes (Red.). Rammer for skriving. Om skriveutvikling i skole og yrkesliv. s. 65-90. Tapir Akademisk Forlag.

Kristensen, Knut (2009). "Hanskedukkens magi". 3 s. Ånd i hanske. Vol. 26.

Kristensen, Knut (2007). "Gigantbarnehager" Er Gigantbarnehagene gode for barn eller politikere?. Barnehagefolk. Vol. 24.

Kristensen, Knut (2006). Boys`and Girls`Dramatic Play: Gender and dramaturgy,. Australian Research in Early Childhood Education. Vol. 13.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig