English version
Line Marie Onsrud

Line Marie Onsrud

Kort om

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er utdannet lektor (cand.philol.) med vekt på religionsvitenskap og fagene sosialantropologi, kristendomskunnskap, engelsk, norsk som andrespråk og pedagogikk (PPU).  

Jeg har arbeidserfaring fra videregående skole og høyere utdanning og har også jobbet som redaktør i bokforlag. Forskninginteressene mine er religiøst mangfold, identitetsforhandling, mangfoldskompetanse og foreldresamarbeid, mangfold i utdanning.

Underviser i

BLH3290 Barndom, identitet og mangfold

BMAL6000 Mangfoldsledelse i barnehage

MBH4250 Kulturelt og religiøst mangfold

BLH3220 Culture and Identity – Nordic Childhoods (internasjonalt emne)

BLH2200 Samfunnsfag, religion, livssyn og etikk (heltid)

BLD2200 Samfunnsfag, religion, livssyn og etikk (deltid)

BLD3200 Ledelse, samarbeid, utvikling  

BLHP2000 Praksis

Forsker på

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Thun, Cecilie ; Onsrud, Line Marie (2023). Mangfold som honnørord eller maktkritikk? Forståelser av mangfold i barnehagelærerutdanningen. UNIPED. Vol. 46.
https://doi.org/10.18261/uniped.46.4.7

Thun, Cecilie ; Onsrud, Line Marie ; Sund, Kristin Amine (2023). Ubehag som ressurs. Kritisk mangfoldsledelse av profesjonelle læringsfellesskap i barnehagen. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Red.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. s. 201-226. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig