English version
Randi Wærdahl

Randi Wærdahl

Kort om

Randi Wærdahl er utdannet Dr.polit i sosiologi fra Univeristetet i Oslo. Hennes forskning er knyttet til tematikken barn, sosialisering, oppvekst, barndom og familie, med spesielt fokus rettet mot overganger og tilpasninger til nye livsfaser og nye sosiale og økonomiske realiteter. Doktorgradsarbeidet handlet om hvordan forbrukssamfunnet legger til rette for en sosialisering hvor individuell kompetanse til å gjøre valg blir viktig. I post doc perioden ved Universitetet i Oslo studerte Wærdahl mellom annet hvordan urbane kinesiske barnefamilier tilpasser barneoppdragelse og framtidsplanlegging til nye økonomiske realiteter.
I tillegg til publikasjoner på flere substansielle sider ved barns levekår, har Wærdahl publisert flere arbeider om metodiske utfordringer i praktisk forskning, samt bidratt til den kritiske diskusjon av data og analyse i kvalitative metoder.

Vitenskapelige publikasjoner

Kvakic, Minela; Wærdahl, Randi (2022). Trust and Power in the Space Between Visibility and Invisibility. Exploring Digital and Social Media Practices in Norwegian Child Welfare Services. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2022.2099350

Shrestha, Sunita; Wærdahl, Randi (2020). Girls' access to adolescent friendly sexual and reproductive health services in Kaski, Nepal. 15 s. Asia and the Pacific Policy Studies. Vol. 7.
https://doi.org/10.1002/app5.305

Haldar, Marit ; Wærdahl, Randi (2019). Teddy Diaries: Exploring Social Topics Through Socially Saturated Data. Liamputtong, Pranee (Red.). Handbook of Research Methods in Health Social Sciences. s. 1465-1477. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-981-10-2779-6_13-1

Ślusarczyk, Magdalena; Wærdahl, Randi ; Strzemecka, Stella (2018). Polish children and their parents adapting to a new school reality in Norway. Slany, Krystyna; Ślusarczyk, Magdalena; Pustulka, Paula; Guribye, Eugene (Red.). Transnational Polish Families in Norway. Social Capital, Integration, Institutions and Care. s. 251-271. Peter Lang Publishing Group.

Wærdahl, Randi ; Nilsen, Ann Christin Eklund ; Svarstad, Christine; Jentoft, Nina (2017). Who’s at risk? Expanding the categorical understanding of children at risk of social exclusion through measures of self-esteem. 10 s. Nordic Social Work Research. Vol. 7.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2016.1277254

Lübeck, Susanna Borovski; Haldar, Marit ; Wærdahl, Randi (2016). Bamsens fortellinger om familielivet - hvordan familieidealer reproduseres gjennom skole-hjem-kommunikasjon. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. Vol. 34.
https://doi.org/10.5324/barn.v34i1.3694

Wærdahl, Randi (2016). The Invisible Immigrant Child in the Norwegian Classroom: Losing Sight of Polish Children’s Immigrant Status Through Unarticulated Differences and Behind Good Intentions. Central and Eastern European Migration Review.
https://doi.org/10.17467/ceemr.2016.01

Haldar, Marit ; Rueda, Erendira; Wærdahl, Randi ; Mitchell, Claudia; Geldenhuys, Johanna (2015). Where are the children? Exploring the boundaries between text and context in the study of place and space in four different countries. Children & society. Vol. 29.
https://doi.org/10.1111/chso.12017

Nilsen, Ann Christin Eklund ; Wærdahl, Randi (2015). Gender differences in Norwegian children’s work at home. Childhood. Vol. 22.
https://doi.org/10.1177/0907568213518082

Nilsen, Ann Christin Eklund ; Wærdahl, Randi (2014). Formal Learning: Creating a Sense of Coherence and Direction in the Disrupted Lives of Unaccompanied Minors. Guribye, Eugene; Lie, Birgit; Øverland, Gwynyth (Red.). Nordic work with traumatised refugees: Do we really care. s. 261-274. Cambridge Scholars Publishing.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig