English version
Anders Gjesvik

Anders Gjesvik

Vitenskapelige publikasjoner

Gjesvik, Anders (2020). Defining a Fucking Homo: Contesting Discourses of Homosexuality Following a Norwegian TV Series. Hornmoen, Harald; Fonn, Birgitte Kjos; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (Red.). Media Health. The Personal in Public Stories. s. 99-120. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215040844-2020-6

Gjesvik, Anders (2018). Import av svenske skurker Svenske avisers betydning for fremstillingen av homoseksuelle i norske aviser 1950-1952. Mediehistorisk tidsskrift.
http://www.pressetidsskrift.no/content/uploads/pub

Fonn, Birgitte Kjos ; Gjesvik, Anders (2017). Power Profiles. Discourse as a Means to Make Profile Interviews Universal. Fonn, Birgitte Kjos; Hornmoen, Harald; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (Red.). Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism. s. 75-97. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.28

Gjesvik, Anders (2015). Fra ansiktsløs skurk til synlig helt. Pressens framstilling av homofile fra 1950-tallet til 1980-tallet. Hornmoen, Harald; Roksvold, Thore; Alnæs, Jørgen (Red.). Individet i journalistikken. s. 127-145. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig