English version
Hans Wiggo Kristiansen

Hans Wiggo Kristiansen

Kort om

Hans Wiggo Kristiansen er førsteamanuensis i samfunnsvitenskap ved OsloMet – storbyuniversitetet. Han er sosialantropolog med feltarbeid fra Chile, Sverige og Norge og har skrevet doktorgrad med utgangspunkt i livsfortellingene til eldre homo- og bifile menn. Han har også forsket om skeiv historie innenfor rammen av NFR-prosjektet Homoseksualitetens vilkår og ytringsformer i Norge 1920-1970, et prosjekt som munnet ut i boka Masker og motstand. Diskré homoliv i Norge 1920-1970. Han har også skrevet flere artikler og bokkapitler om skeiv historie og eldre skeive. På Institutt for sosialfag underviser og veileder han på bachelorutdanningene i sosialt arbeid og barnevern, på Master i sosialfag og på phd-utdanningen ved Instituttet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosialantropologi

Emner

Aldring   Historie   Identitet og psykologi   Sosiale nettverk   Urban antropologi   Livshistorier /narrativer   Livsløp   Homoseksualitet   Kvalitative forskningsmetoder   Kjønn og kjønnsforskning

Regioner

Latin-Amerika

Land

Chile   Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Kristiansen, Hans Wiggo (2022). Bygdesladder, parforhold og småbyhomofile i mellom- og etterkrigstiden. Muntlige minner som kilder til skeiv lokalhistorie. Hundstad, Dag; Hellesund, Tone; Jordåen, Runar; Munch-Møller, Marthe Glad (Red.). Skeiv lokalhistorie: Kulturhistoriske perspektiver på sammekjønnsrelasjoner og kjønnsoverskridelser. s. 47-74. Nasjonalbiblioteket. Skeiv lokalhistorie. Kulturhistoriske perspektiver

Rau Steuernagel, Carolina; Engebretsen, Eivind ; Kristiansen, Hans Wiggo ; Moen, Kåre (2019). Ethnography of texts: a literature review of health and female homosexuality in Brazil. Medical Humanities.
https://doi.org/10.1136/medhum-2018-011544

Kristiansen, Hans Wiggo ; Sandberg, Linn (2018). Older men's experiences of sexuality and their relevance for sexual rights. Barrett, Catherine; Hinchliff, Sharron (Red.). Adressing the Sexual Rights of Older People. Theory, Policy and Practice. s. 42-55. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315641751-4

Kristiansen, Hans Wiggo (2013). Sexualitet och värdighet bland äldre homosexuella män i Norge. Bromseth, Janne; Anna, Silverskog (Red.). s. 163-183. Studentlitteratur AB.

Grønningsæter, Arne Backer ; Lescher-Nuland, Bjørn Richard; Kristiansen, Hans Wiggo (2013). Holdninger, levkeår og livsløp - forskning om lesbiske, homofile og bifile. ISBN: 978-82-15-02224-6. 187 s. Universitetsforlaget.

Kristiansen, Hans Wiggo ; Lescher-Nuland, Bjørn Richard (2013). Aldring, livsløp og omsorgsbehov. Grønningsæter, Arne Backer; Lescher-Nuland, Bjørn Richard; Kristiansen, Hans Wiggo (Red.). Holdninger, levkeår og livsløp - forskning om lesbiske, homofile og bifile. s. 150-167. Universitetsforlaget.

Grønningsæter, Arne Backer ; Kristiansen, Hans Wiggo ; Lescher-Nuland, Bjørn Richard (2013). Forskning om holdninger levekår og livskvalitet. Grønningsæter, Arne Backer; Lescher-Nuland, Bjørn Richard; Kristiansen, Hans Wiggo (Red.). Holdninger, levkeår og livsløp - forskning om lesbiske, homofile og bifile. s. 11-21. Universitetsforlaget.

Kristiansen, Hans Wiggo (2011). Engasjert etnografi : noen tanker om samfunnsvitenskapelig homoforskning og tradisjonen fra Chicagoskolen. 20 s. Sosiologi i dag. Vol. 41.

Kristiansen, Hans Wiggo (2009). Byen i skyggen av byen. Oslo som fristed på 1950-tallet. Si meg hvem du elsker... Arktiker om skeiv kjærlighet og seksualitet. s. 54-61. Oslo Museum.

Kristiansen, Hans Wiggo (2008). Masker og motstand. Diskré homoliv i Norge 1920-1970. ISBN: 9788274773462. 228 s. Unipub forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig