English version
Elsebeth Frey

Elsebeth Frey

Kort om

Underviser i nettjournalistikk, nyhetsjournalistikk, pressefrihet, kildearbeid og -kritikk, krisejournalistikk, det å skrive journalistisk og reportasje. Har også undervist journaliststudenter og veiledet journalistlærere i land som Palestina, Uganda, Tunisia, Algerie og Frankrike. Er redaktør av utdanningens nettavis Journalen https://journalen.oslomet.no/
Forskningsinteresser er krisejournalistikk, sikkerhet for journalister og traumastudier, pressefrihet, journalistiske kjerneverdier, nettjournalistikk, pedagogikk, barnevern, filmanmeldelse.
Journalistisk bakgrunn fra journalist i Journalisten (2007-1998). Fagmedarbeider på Institutt for Journalistikk (1994-1998). Journalist i Norsk Ukeblad (1983-1994). Filmkritiker, frilans for Film-Nytt (1983-1985). Journalist i Morgenbladet (1982).
Interessert i litteratur, filmer, dans og musikk. Forbedrer fransken.

Fagområder

Emner

Nettjournalistikk   Journalistikk   Offentlighet   Sosiale medier   Kilder   Krisejournalistikk   Journalistiske kjerneverdier

Vitenskapelige publikasjoner

Frey, Elsebeth (2023). Preparing for risks and building resilience. Journalism Studies .
https://doi.org/10.1080/1461670X.2023.2173962

Holtekjølen, Fredrik; Frey, Elsebeth (2022). Hvordan blir trygdeeksport omtalt og gitt mening av VG før og etter NAV-skandalen? En kritisk diskursanalyse av VG-saker om trygdeeksport i perioden 2012–2019. Norsk Medietidsskrift . Vol. 29.

Frey, Elsebeth; Abudheir, Farid A. F.; Araszkiewiez, Jacques; Ntulume, Charlotte (2021). What is press freedom? a study on journalims students' perception of press freedom. Journalism Education . Vol. 10.

Frey, Elsebeth; Olsen, Ragnhild; Giannoumis, G. Anthony (2019). Exploring Journalism and Computer Science Student Collaboration A Norwegian case study. Nordicom Review . Vol. 40.

Goldgruber, Eva; Ausserhofer, Julian; Hornmoen, Harald; Steensen, Steen; Backholm, Klas; Reimerth, Gudrun; Frey, Elsebeth; Ottosen, Rune; McInnes, Colin John (2018). Reflecting on Ethics in the Investigation of Online Communication during Emergencies. Dobrick, Farina Madita; Fischer, Jana; Hagen, Lutz M (Red.). Research Ethics in the Digital Age. Ethics for the Social Sciences and Humanities in Times of Mediatization and Digitization. Chapter 17. s. 158-163. Springer.
https://www.springer.com/gb/book/9783658129088

Frey, Elsebeth (2018). Victims' Use of Social Media during and after the Utøya Terror Attack: Fear, Resilience, Sorrow and Solidarity. Hornmoen, Harald; Backholm, Klas (Red.). Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness. Kapittel 2. s. 43-62. Emerald Group Publishing Limited.

Steensen, Steen; Frey, Elsebeth; Hornmoen, Harald; Ottosen, Rune; Konow Lund, Maria (2018). Social Media and Situation Awareness during Terrorist Attacks: Recommendations for Crisis Communication. Hornmoen, Harald; Backholm, Klas (Red.). Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness. Chapter 12. s. 277-295. Emerald Group Publishing Limited.
https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/97...

Frey, Elsebeth (2018). "Do You Tweet When Your Friends Are Getting Shot?" Victims' Experience With, and Perspectives on, the Use of Social Media During a Terror Attack. Social Media + Society . Vol. 4.

Hornmoen, Harald; Backholm, Klas; Frey, Elsebeth; Ottosen, Rune; Reimerth, Gudrun; Steensen, Steen (2018). Key Communicators’ Perspectives on the Use of Social Media in Risks and Crises. Andersen, Robin; de Silva, Purnaka L (Red.). The Routledge Companion to Media and Humanitarian Action. Kap. 36. Routledge.

Rahman, Golam; Frey, Elsebeth; El Bour, Hamida; Knudsen, Anders Graver; Rhaman, Mofizur; Steien, Solveig; Yacoub, Taoufik (2017). Core Values of Journalism among Students in Bangladesh, Norway and Tunisia: A Comparative Study. Daffodil Journal of Humanities & Social Science . Vol. 4.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig