Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (HOLF-prosjektet)

Prosjektet skal evaluere effektene av en ny modell NAV har utviklet for å forbedre oppfølgingen av lavinntektsfamilier. Hensikten med modellen er å motvirke fattigdom og dets konsekvenser gjennom koordinerte tjenester som understøtter familiens økonomi, forbedrer familiens arbeids- og boligsituasjon og øker barnas sosiale deltakelse.

OsloMet har fått i oppdrag å evaluere effektene i perioden fra 2016 til 2019.  Evalueringen gjennomføres som et stort eksperiment, en såkalt randomisert kontrollert studie, der 30 NAV-kontorer er tilfeldig fordelt til eksperiment- og kontrollgruppe. Alle de 30 kontorene får to familiekoordinatorer som skal jobbe med målgruppen. I eksperimentgruppen skal disse følge NAVs nyutviklede modell, mens familiekoordinatorene i kontrollgruppen står fritt i valg av modell, metoder og verktøy. Forskningsgruppen ved OsloMet følger utviklingen nøye, gjennom spørreundersøkelser, registerdata, observasjon og kvalitative intervjuer med ledere, ansatte og ikke minst familiene selv.

Prosjektet vil gi kunnskap om den nyutviklede modellen gir bedre resultater enn modellene som er utvikles lokalt. Dette er svært viktig kunnskap for NAVs videre valg av oppfølgingsmodeller, spesielt avveiinger mellom standardiserte og lokalt utviklede løsninger.

Prosjektet finansieres av NAV og ledes av Ira Malmberg-Heimonen fra Fakultet for samfunnsvitenskap.

Mer om prosjektet på NAVs nettsider (nav.no).

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  Arbeids- og Velferdsdirektoratet 

  29 NAV kontorer: 

  • NAV Alna
  • NAV Asker
  • NAV Bergenhus
  • NAV Bjerke
  • NAV Bodø
  • NAV Bærum
  • NAV Elverum
  • NAV Fana
  • NAV Frogner
  • NAV Gamle Oslo
  • NAV Gjøvik
  • NAV Grunerløkka
  • NAV Halden
  • NAV Harstad
  • NAV Haugesund
  • NAV Horten
  • NAV Larvik
  • NAV Lerkendal
  • NAV Lillehammer
  • NAV Madla
  • NAV Moss
  • NAV Nordstrand
  • NAV Rana
  • NAV Ringsaker
  • NAV Sandefjord
  • NAV Sandnes
  • NAV Skedsmo
  • NAV St. Hanshaugen
  • NAV Værnes 

  Internasjonale samarbeidspartnere: 

  • Professor Jukka Vuori, Finnish Institute of Occupational Health, Finland
  • Professor Richard Price, University of  Michigan, US
  • Senior researcher Gayle Hamilton, MDRC New York, US
  • Professor Bruce Thyer, Florida State University, US
 • Publikasjoner