English version
Anbjørg Ohnstad

Anbjørg Ohnstad

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Klinisk psykologi   Samfunnsvitenskap

Emner

Psykisk helse   Kommunikasjon og atferd   LHBTQ   Queer theory

Vitenskapelige publikasjoner

Bergheim, Berit; Ohnstad, Anbjørg (2018). Fra praksis til teori - tilbake til praksis. Fontene forskning .

Ohnstad, Anbjørg (2016). Ambiguity as a Strategy for Negotiating Identity. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice . Vol. 3.

Ohnstad, Anbjørg; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (2014). Ubehaget i sosialt arbeid. ISBN: 978-82-05-46245-8. 265 s. Gyldendal Akademisk.

Ohnstad, Anbjørg (2010). Signs, interpretation and recognition among women attracted to other women in Norway. Nordic Psychology . Vol. 62.

Ohnstad, Anbjørg; Bjørkman, Mari; Malterud, Kirsti; Flatval, Mona; Thesen, Janecke; Rørtveit, Guri (2009). Epidemiological research on marginalized groups implies major validity challenges;lesbian health as an example. Journal of Clinical Epidemiology . Vol. 62.

Ohnstad, Anbjørg (2009). If I Am Not Straight or Gay, Who Am I?. Clinical social work journal . Vol. 37.

Ohnstad, Anbjørg (2008). Skeivt foreldreskap - kjærlighetsbarn og vennskapsbarn. Bø, Bente Puntervold; Olsen, Bennedichte C. R. (Red.). Utfordrende foreldreskap - under ulike livsbetingelser og tradisjoner. Kapitel 4. s. 73-89. Gyldendal Akademisk.

Ohnstad, Anbjørg (2005). Speaking vulnerable issues into existence: Their consequences for psychotherapy. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 33.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig