English version
Anders Molander

Anders Molander

Kort om

Fagområder: Politisk filosofi, Vitenskapsteori, Samfunnsteori/profesjonsteori, Velferdspolitikk, Ekspertise og demokrati, Skjønn, Samfunnsvitenskapenes historie.

Vitenskapelige publikasjoner

Molander, Anders (2023). Reason and Justice: Hobbes´s dispute with the Fool. 21 s. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie.
https://doi.org/10.25162/arsp-2023-0026

Christensen, Johan; Holst, Cathrine; Molander, Anders (2022). Expertise, Policy-making and Democracy. ISBN: 9780367617769. 128 s. Routledge.
http://hdl.handle.net/10852/99695

Holst, Cathrine; Molander, Anders (2022). Asymmetry, Disagreement and Biases: Epistemic Worries about Expertise. Baghramian, Maria; Martini, Carlo (Red.). Questioning Experts and Expertise. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003161851

Molander, Anders ; Torsvik, Gaute (2021). In Their Own Best Interest. Is There a Paternalistic Case for Welfare Conditionality?. Journal of Social Policy. Vol. 51.
https://doi.org/10.1017/S0047279420000768

Torsvik, Gaute; Molander, Anders ; Terum, Lars Inge (2021). The will to sanction: How sensitive are caseworkers to recipients’ responsibility when imposing sanctions on non-compliance in a welfare-to-work programme?. International Journal of Social Welfare. Vol. 31.
https://doi.org/10.1111/ijsw.12472

Holst, Cathrine; Molander, Anders (2021). Responding to Crises—Worries About Expertization. Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle; Newsome, Akasemi (Red.). The Palgrave Handbook of EU Crises. s. 647-665. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-

Holst, Cathrine; Molander, Anders (2020). Epistemic Worries about Economic Expertise. Fossum, John Erik; Batora, Jozef (Red.). Towards a Segmented European Political Order. The European Union's Post-crises Conundrum. s. 72-92. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781351024341-4

Molander, Anders (2020). Discretion. LaFollette, Hugh (Red.). International Encyclopedia of Ethics (2020). Wiley-Blackwell.
https://doi.org/10.1002/9781444367072.wbiee880

Holst, Cathrine; Molander, Anders (2019). Jon Elster. Atkinson, Paul; Delamont, Sara; Williams, Richard A.; Cernat, Alexandru; Sakshaug, Joseph (Red.). SAGE Research Methods Foundations. Sage Publications.
https://doi.org/10.4135/9781526421036776330

Molander, Anders ; Terum, Lars Inge (2019). Skjønnsutøvelse. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. s. 347-359. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig