English version
Kåre Hagen

Kåre Hagen

Fagområder

Emner

Velferdsstat   Innovasjon   Levekår   Inkluderende arbeidsliv   Omsorgstjenester   Offentlig sektor reformer

Vitenskapelige publikasjoner

Hagen, Kåre (2021). Profittmotiv i velferdstjenestene Nyttig tjener eller farlig herre?. 266 s. Praktisk økonomi & finans. Vol. 37.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.1504-2871-2

Lødemel, Ivar ; Hagen, Kåre (2010). Fattigdomstiåret 2000-2010: Parantes eller ny kurs for velferdsstaten?. Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise (Red.). Det norske samfunn. s. 284-308. Gyldendal Akademisk.

Gautun, Heidi ; Hagen, Kåre (2010). How do middle-aged employees combine work with caring for elderly parents?. Community, Work and Family. Vol. 13.
https://doi.org/10.1080/1366880090336062

Fimreite, Anne Lise; Hagen, Kåre (2009). Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 12.

Hagen, Kåre (2009). Er en politikkrelevant velferdsforskning egentlig mulig?. Christensen, Johan; Nuland, Bjørn Richard; Tranøy, Bent Sofus (Red.). Hjernen er alene : institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning. s. 69-86. Universitetsforlaget.

Andreassen, Tone Alm ; Fimreite, Anne Lise; Hagen, Kåre (2009). Introduksjon: NAV i støpeskjeen: Internsjoner og utfordringer. 3 s. Tidsskrift for velferdsforskning.

Hagen, Kåre (2006). EU "soft law" social policy: Sustainable state or institutional deficiency?. From and Sitter (eds), Europe's Nascent State? Public Policy in the European Union. Gyldendal Akademisk.

Sverdrup, Ulf; Hagen, Kåre (2003). Isfrontene tiner i synet på norsk EU-medlemskap. 16 s. Horisont : næringspolitisk skriftserie. Vol. 4.

Osmundsen, Petter; Schjelderup, Guttorm; Hagen, Kåre ; Hagen, Kåre (2000). Personal income taxation under mobility, exogenous and endogenous welfare weights, and asymmetric information. 15 s. Journal of Population Economics.

Hagen, Kåre (1999). Sosialpolitikk - fra norsk velferdsstat til europeisk velferdsmarked. Claes, Dag Harald; Tranøy, Bent Sofus (Red.). Utenfor, annerledes og suveren? Norge under EØS-avtalen. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig