English version
Therese Brovold

Therese Brovold

Kort om

Jeg er utdannet fysioterapeut og jobber i dag som underviser og forsker ved Instititutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi.  Mine forskningsinteresser retter seg mot aldring og jeg er spesielt nysgjerrig på hvorfor det er så stor variasjon i funksjon og helse hos eldre mennesker. Har forsket mye på hvordan vi kan bruke fysisk aktivitet og trening som tiltak for å bedre funksjon og helse hos eldre personer med komorbiditet. Jeg er også interessert i hvordan vi kan forebygge fall hos eldre personer ved å implementere forskningsbaserte tiltak i primær helsetjenesten

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bjerk, Maria ; Flottorp, Signe A.; Pripp, Are Hugo ; Øien, Henning; Hansen, Tonya Moen; Foy, Robbie; Close, Jacqueline; Linnerud, Siv ; Brovold, Therese ; Solli, Rune ; Olsen, Nina Rydland; Skelton, Dawn A.; Rydwik, Elisabeth; Helbostad, Jorunn L.; Idland, Gro; Kvæl, Linda ; Vieira, Edgar; Taraldsen, Kristin (2024). Tailored implementation of national recommendations on fall prevention among older adults in municipalities in Norway (FALLPREVENT trial): a study protocol for a cluster-randomised trial. Implementation Science. Vol. 19.
https://doi.org/10.1186/s13012-024-01334-2

Landsverk, Nils Gunnar ; Olsen, Nina Rydland; Brovold, Therese (2023). Instruments measuring evidence-based practice behavior, attitudes, and self-efficacy among healthcare professionals: a systematic review of measurement properties. Implementation Science. Vol. 18.
https://doi.org/10.1186/s13012-023-01301-3

Linnerud, Siv ; Kvæl, Linda Aimee Hartford ; Graverholt, Birgitte; Idland, Gro; Taraldsen, Kristin ; Brovold, Therese (2023). Stakeholder development of an implementation strategy for fall prevention in Norwegian home care – a qualitative co-creation approach. 10 s. BMC Health Services Research. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12913-023-10394-x

Solbakken, Liss Marita ; Langhammer, Birgitta ; Sundseth, Antje; Brovold, Therese (2022). Transitional care for patients with acute stroke—a priority-setting project. 11 s. Health Expectations. Vol. 25.
https://doi.org/10.1111/hex.13517

Sunde, Sylvia ; Hesseberg, Karin ; Skelton, Dawn A.; Ranhoff, Anette Hylen; Pripp, Are Hugo ; Aarønæs, Marit; Brovold, Therese (2021). Physical Function and Health-Related Quality of Life in Older Adults with or at Risk of Mobility Disability Post-discharge: 8-Month Follow-Up of a Randomized Controlled Trial. 6 s. Journal of Aging and Physical Activity. Vol. 30.
https://doi.org/10.1123/japa.2020-0522

Sunde, Sylvia ; Hesseberg, Karin ; Skelton, Dawn A.; Ranhoff, Anette Hylen; Pripp, Are Hugo ; Aarønæs, Marit; Brovold, Therese (2021). Associations between health-related quality of life and physical function in older adults with or at risk of mobility disability after discharge from the hospital. 10 s. European Geriatric Medicine.
https://doi.org/10.1007/s41999-021-00525-0

Sunde, Sylvia ; Hesseberg, Karin ; Skelton, Dawn A.; Ranhoff, Anette Hylen; Pripp, Are Hugo ; Aarønæs, Marit; Brovold, Therese (2020). Effects of a multicomponent high intensity exercise program on physical function and health-related quality of life in older adults with or at risk of mobility disability after discharge from hospital: a randomised controlled trial. BMC Geriatrics. Vol. 20:464.
https://doi.org/10.1186/s12877-020-01829-9

Engen, Kathrine; Brovold, Therese ; Søberg, Helene L. (2020). Tverrfaglig døgnrehabilitering i spesialisthelsetjenesten og bedring i motorisk og kognitiv funksjon hos pasienter med hjerneslag – en prospektiv kohortstudie. 6 s. Fysioterapeuten.
https://fysioterapeuten-eblad.no/dm/fysioterapeute

Jacobsen, Ellisiv Lærum ; Brovold, Therese ; Bergland, Astrid ; Pripp, Are Hugo ; Bye, Asta (2020). Associations between health-related quality of life, body mass index, health status and sociodemographic variables in geriatric patients and non-hospitalized older people: A comparative cross-sectional study. Nutrition and Health. Vol. 26.
https://doi.org/10.1177/0260106020909047

Dokken, Inger; Brovold, Therese ; Hesseberg, Karin (2020). Reliability and validity of the Norwegian-language version of the elderly mobility scale in older hospitalised patients. 6 s. Physiotherapy Research International. Vol. 25.
https://doi.org/10.1002/pri.1857

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig