English version
Therese Brovold

Therese Brovold

Kort om

Jeg er utdannet fysioterapeut og jobber i dag som underviser og forsker ved Instititutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi.  Mine forskningsinteresser retter seg mot aldring og jeg er spesielt nysgjerrig på hvorfor det er så stor variasjon i funksjon og helse hos eldre mennesker. Har forsket mye på hvordan vi kan bruke fysisk aktivitet og trening som tiltak for å bedre funksjon og helse hos eldre personer med komorbiditet. Jeg er også interessert i hvordan vi kan forebygge fall hos eldre personer ved å implementere forskningsbaserte tiltak i primær helsetjenesten

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Landsverk, Nils Gunnar; Olsen, Nina Rydland; Brovold, Therese (2023). Instruments measuring evidence-based practice behavior, attitudes, and self-efficacy among healthcare professionals: a systematic review of measurement properties. Implementation Science. Vol. 18.
https://doi.org/10.1186/s13012-023-01301-3

Alnes, Sigrid Ryeng; Lærum-Onsager, Ellisiv; Bye, Asta; Vistven, Annette; Franzèn, Erika; Holst, Mette; Brovold, Therese (2023). Mobile health technology, exercise adherence and optimal nutrition post rehabilitation among people with Parkinson’s Disease (mHEXANUT) – a randomized controlled trial protocol. BMC Neurology. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12883-023-03134-5

Solbakken, Liss Marita; Langhammer, Birgitta; Sundseth, Antje; Brovold, Therese (2022). Transitional care for patients with acute stroke—a priority-setting project. 11 s. Health Expectations. Vol. 25.
https://doi.org/10.1111/hex.13517

Sunde, Sylvia; Hesseberg, Karin; Skelton, Dawn A.; Ranhoff, Anette Hylen; Pripp, Are Hugo; Aarønæs, Marit; Brovold, Therese (2021). Associations between health-related quality of life and physical function in older adults with or at risk of mobility disability after discharge from the hospital. 10 s. European Geriatric Medicine.
https://doi.org/10.1007/s41999-021-00525-0

Sunde, Sylvia; Hesseberg, Karin; Skelton, Dawn A.; Ranhoff, Anette Hylen; Pripp, Are Hugo; Aarønæs, Marit; Brovold, Therese (2021). Physical Function and Health-Related Quality of Life in Older Adults with or at Risk of Mobility Disability Post-discharge: 8-Month Follow-Up of a Randomized Controlled Trial. 6 s. Journal of Aging and Physical Activity. Vol. 30.
https://doi.org/10.1123/japa.2020-0522

Sunde, Sylvia; Hesseberg, Karin; Skelton, Dawn A.; Ranhoff, Anette Hylen; Pripp, Are Hugo; Aarønæs, Marit; Brovold, Therese (2020). Effects of a multicomponent high intensity exercise program on physical function and health-related quality of life in older adults with or at risk of mobility disability after discharge from hospital: a randomised controlled trial. BMC Geriatrics. Vol. 20:464.
https://doi.org/10.1186/s12877-020-01829-9

Engen, Kathrine; Brovold, Therese; Søberg, Helene L. (2020). Tverrfaglig døgnrehabilitering i spesialisthelsetjenesten og bedring i motorisk og kognitiv funksjon hos pasienter med hjerneslag – en prospektiv kohortstudie. 6 s. Fysioterapeuten.
https://fysioterapeuten-eblad.no/dm/fysioterapeute...

Dokken, Inger; Brovold, Therese; Hesseberg, Karin (2020). Reliability and validity of the Norwegian-language version of the elderly mobility scale in older hospitalised patients. 6 s. Physiotherapy Research International. Vol. 25.
https://doi.org/10.1002/pri.1857

Jacobsen, Ellisiv Lærum; Brovold, Therese; Bergland, Astrid; Pripp, Are Hugo; Bye, Asta (2020). Associations between health-related quality of life, body mass index, health status and sociodemographic variables in geriatric patients and non-hospitalized older people: A comparative cross-sectional study. Nutrition and Health. Vol. 26.
https://doi.org/10.1177/0260106020909047

Meyer, K.M.; Brovold, Therese; Granbo, Randi; Taraldsen, Kristin (2019). En kvantiativ pre-post studie: Opprettholdelse av fysisk funksjon for hjemmeboende eldre. Fysioterapeuten. Vol. 9.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig