English version
Kristin Taraldsen

Kristin Taraldsen

Kort om

Er fysioterapeut og professor i fysioterapi for eldre, tilknyttet forskningsgruppen aldring, helse og velferd ved Institutt for Rehabiliteringsvitenskap og Helseteknologi ved OsloMet. Fokusområder, fysisk aktivitet hos eldre, trening for å forebygge funksjonstap og fall, aktivitetsmåling, rehabilitering etter hoftebrudd, kognitiv svikt og demens.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Kjærvik, Cato; Gjertsen, Jan-Erik; Stensland, Eva; Taraldsen, Kristin ; Uleberg, Bård Erling; Søreide, Odd (2024). Impact of physiotherapy access on health-related quality of life following hip fracture: an observational study on 30 752 hip fractures from the Norwegian Hip Fracture Register 2014–2018. 8 s. BMJ Open. Vol. 14.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-086428

Bjerk, Maria ; Flottorp, Signe A.; Pripp, Are Hugo ; Øien, Henning; Hansen, Tonya Moen; Foy, Robbie; Close, Jacqueline; Linnerud, Siv ; Brovold, Therese ; Solli, Rune ; Olsen, Nina Rydland; Skelton, Dawn A.; Rydwik, Elisabeth; Helbostad, Jorunn L.; Idland, Gro; Kvæl, Linda ; Vieira, Edgar; Taraldsen, Kristin (2024). Tailored implementation of national recommendations on fall prevention among older adults in municipalities in Norway (FALLPREVENT trial): a study protocol for a cluster-randomised trial. Implementation Science. Vol. 19.
https://doi.org/10.1186/s13012-024-01334-2

Evensen, Sigurd Storhaug; Taraldsen, Kristin ; Aam, Stina; Morandi, Alessandro (2024). Delirium is associated with low levels of upright activity in geriatric inpatients—results from a prospective observational study. 7 s. Aging Clinical and Experimental Research. Vol. 36.
https://doi.org/10.1007/s40520-024-02699-6

Kjærvik, Cato; Gjertsen, Jan-Erik; Stensland, Eva; Uleberg, Bård Erling; Taraldsen, Kristin ; Søreide, Odd (2024). Impact of physiotherapy access on health-related quality of life following hip fracture: an observational study on 30 752 hip fractures from the Norwegian Hip Fracture Register 2014-2018. BMJ Open. Vol. 14.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-086428

Runde, Henrik Alexander; Taraldsen, Kristin ; Follestad, Turid; Saltvedt, Ingvild Tina; Johnsen, Lars Gunnar (2023). The impact of cognitive function on physical activity, physical function and quality of life in older adults following a hip fracture. 9 s. Age and Ageing. Vol. 52.
https://doi.org/10.1093/ageing/afad061

Taraldsen, Kristin ; Polhemus, A.; Engdal, Monika; Jansen, C.-P.; Becker, C.; Brenner, N.; Blain, H.; Johnsen, Lars Gunnar; Vereijken, Beatrix (2023). Evaluation of mobility recovery after hip fracture: a scoping review of randomized controlled studies. 13 s. Osteoporosis International. Vol. 35.
https://doi.org/10.1007/s00198-023-06922-4

Linnerud, Siv ; Kvæl, Linda Aimee Hartford ; Graverholt, Birgitte; Idland, Gro; Taraldsen, Kristin ; Brovold, Therese (2023). Stakeholder development of an implementation strategy for fall prevention in Norwegian home care – a qualitative co-creation approach. 10 s. BMC Health Services Research. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12913-023-10394-x

Yang, Yang; Boulton, Elisabeth; Taraldsen, Kristin ; Mikolaizak, A. Stefanie; Pijnnaples, Mirjam; Todd, Chris (2023). Adherence to mHealth and Paper-Based Versions of Lifestyle-Integrated Functional Exercise: A Secondary Analysis of Data From the PreventIT Feasibility Randomized Controlled Trial. 7 s. Journal of Aging and Physical Activity. Vol. 31.
https://doi.org/10.1123/japa.2021-0239

Dakhil, Shams; Saltvedt, Ingvild Tina; Saltyte Benth, Jurate; Thingstad, Anne Pernille Mæhle; Watne, Leiv; Wyller, Torgeir Bruun; Helbostad, Jorunn Hege Lægdheim; Frihagen, Frede; Johnsen, Lars Gunnar; Taraldsen, Kristin (2023). Longitudinal trajectories of functional recovery after hip fracture. 14 s. PLOS ONE. Vol. 18.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283551

Tangen, Gro Gujord ; Sverdrup, Karen; Taraldsen, Kristin ; Persson, Karin Ester Torun; Engedal, Knut; Wetterberg, Peter; Knapskog, Anne Brita (2023). Mobility and associations with levels of cerebrospinal fluid amyloid β and tau in a memory clinic cohort. Frontiers in Aging Neuroscience. Vol. 15.
https://doi.org/10.3389/fnagi.2023.1101306

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig