English version
Maria Bjerk

Maria Bjerk

Kort om

I mitt PhD prosjekt undersøkes hvordan et fallforebyggende treningsprogram påvirker helserelatert livskvalitet, redselen for å falle og fysiske mål. Programmet gjennomføres blant eldre med kommunale hjemmetjenester som har opplevd fall. Seks kommuner i Akershus deltar i prosjektet og over 150 eldre har blitt inkludert fra disse kommunene.

Før jeg ble stipendiat i 2015, har jeg jobbet flere år som fysioterapeut og leder for et tverrfaglig innsatsteam i kommunehelsetjenesten. I 2011-13 tok jeg en mastergrad i Neurological Rehabilitation ved University of Plymouth, UK.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fysioterapi   Helsefag   Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emner

Rehabilitering   Gerontologi   Forebyggende helsearbeid   Fysioterapi   Helserelatert livskvalitet   Kommunehelsetjenester   Aldring og helse   Hjemmetjenester   Fallforebygging

Land

Norge

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bjerk, Maria ; Flottorp, Signe A.; Pripp, Are Hugo ; Øien, Henning; Hansen, Tonya Moen; Foy, Robbie; Close, Jacqueline; Linnerud, Siv ; Brovold, Therese ; Solli, Rune ; Olsen, Nina Rydland; Skelton, Dawn A.; Rydwik, Elisabeth; Helbostad, Jorunn L.; Idland, Gro; Kvæl, Linda ; Vieira, Edgar; Taraldsen, Kristin (2024). Tailored implementation of national recommendations on fall prevention among older adults in municipalities in Norway (FALLPREVENT trial): a study protocol for a cluster-randomised trial. Implementation Science. Vol. 19.
https://doi.org/10.1186/s13012-024-01334-2

Tingulstad, Alexander; Meneses Echavez, Jose Francisco; Holtet Evensen, Line; Bjerk, Maria ; Berg, Rigmor (2022). Effectiveness of work-related interventions for return to work in people on sick leave: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. 16 s. Systematic Reviews. Vol. 11.
https://doi.org/10.1186/s13643-022-02055-7

Lærum-Onsager, Ellisiv ; Molin, Marianne ; Olsen, Cecilie Fromholt ; Bye, Asta ; Debesay, Jonas ; Hestevik, Christine Hillestad; Bjerk, Maria ; Pripp, Are Hugo (2021). Effect of nutritional and physical exercise intervention on hospital readmission for patients aged 65 or older: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. 14 s. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Vol. 18.
https://doi.org/10.1186/s12966-021-01123-w

Cederbom, Sara; Bjerk, Maria ; Bergland, Astrid (2020). The tensions between micro-, meso- and macro-levels: physiotherapists’ views of their role towards fall prevention in the community – a qualitative study. BMC Health Services Research. Vol. 20.
https://doi.org/10.1186/s12913-020-4940-1

Cederbom, Sara; Bjerk, Maria ; Bergland, Astrid (2020). A qualitative study exploring physical therapists’ views on the Otago Exercise Programme for fall prevention: a stepping stone to “age in place” and to give faith in the future. Physiotherapy Theory and Practice.
https://doi.org/10.1080/09593985.2020.1731895

Pallesen, Hanne; Bjerk, Maria ; Roer Pedersen, Asger; Feldbæk Nielsen, Jørgen; Evald, Lars (2019). The Effects of High-Intensity Aerobic Exercise on Cognitive Performance After Stroke: A Pilot Randomised Controlled Trial. 9 s. Journal of central nervous system disease. Vol. 11.
https://doi.org/10.1177/1179573519843493

Bjerk, Maria ; Brovold, Therese ; Davis, Jennifer C; Bergland, Astrid (2019). Evaluating a falls prevention intervention in older home care recipients: a comparison of SF-6D and EQ-5D. 9 s. Quality of Life Research.
https://doi.org/10.1007/s11136-019-02258-x

Bjerk, Maria ; Brovold, Therese ; Davis, Jennifer C; Skelton, Dawn A; Bergland, Astrid (2019). Health-related quality of life in home care recipients after a falls prevention intervention: a 6-month follow-up. 6 s. European Journal of Public Health.
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckz106

Bjerk, Maria ; Brovold, Therese ; Skelton, Dawn A; Liu-Ambrose, Teresa; Bergland, Astrid (2019). Effects of a falls prevention exercise programme on health-related quality of life in older home care recipients: a randomised controlled trial. 7 s. Age and Ageing. Vol. 48.
https://doi.org/10.1093/ageing/afy192

Bjerk, Maria ; Brovold, Therese ; Skelton, Dawn A; Bergland, Astrid (2018). Associations between health-related quality of life, physical function and fear of falling in older fallers receiving home care. 8 s. BMC Geriatrics. Vol. 18.
https://doi.org/10.1186/s12877-018-0945-6

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig