English version
Rune Solli

Rune Solli

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Aanesen, Fiona; Øiestad, Britt Elin; Grotle, Margreth; Løchting, Ida; Solli, Rune; Sowden, Gail; Wynne-Jones, Gwenllian; Storheim, Kjersti; Eik, Hedda (2021). Implementing a Stratified Vocational Advice Intervention for People on Sick Leave with Musculoskeletal Disorders: A Multimethod Process Evaluation. Journal of occupational rehabilitation .
http://hdl.handle.net/10852/88859Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig