English version
Sigrid Ryeng Alnes

Sigrid Ryeng Alnes

Kort om

Utdannet fysioterapeut ved HIOA (OSLOMET). Klinisk erfaring fra sykehus (ortopedi, nevrologi og medisin) samt kommunehelsetjenesten både som hjemmebasert fysioterapeut og bo- og omsorgsenter. 

Mastergrad i fysioterapi, fordypning muskel og skjelett fra OsloMet 2020. Tittel på masteroppgave: "Effects of Vestibular Rehabilitation in an Adult Population with Chronic Dizziness - A Systematic Review and meta-analysis". 

Gjennomfører for tiden en RCT studie på digital oppfølging av personer med Parkinson Sykdom. Arbeidstittel: Mobile Health Technology, Exercise Adherence and Optimal Nutrition post rehabilitation among people with Parkinson’s Disease (mHEXANUT) – a Randomized controlled trial. 

Interesse: Svimmelhet, Nevrologi, Self-management, helseteknologi, komplekse intevensjoner

Tidligere erfaring:

 

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Alnes, Sigrid Ryeng ; Lærum-Onsager, Ellisiv ; Bye, Asta ; Vistven, Annette; Franzèn, Erika; Holst, Mette; Brovold, Therese (2023). Mobile health technology, exercise adherence and optimal nutrition post rehabilitation among people with Parkinson’s Disease (mHEXANUT) – a randomized controlled trial protocol. BMC Neurology. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12883-023-03134-5Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig