English version
Line Kildal Bragstad

Line Kildal Bragstad

Kort om

Professor ved OsloMet-Storbyuniversitetet og har en bistilling ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Forskningsfokus på komplekse intervensjoner i helse- og rehabiliteringstjenestene med fokus på tjenester for personer med langvarige, kroniske og samensatte lidelser. Spesielt interessert i forskning på de kommunale helse- og omsorgstjenestene og på intervensjoner på tvers av tjenester og sektorer. Har senere år hatt spesielt fokus på tjenester og oppfølging av personer med hjerneslag og nevrodegenerative lidelser, slik som Parkinson's sykdom. Er opptatt av metodeutvikling innen komplekse intervensjoner med fokus på prosessevaluering og bruk av ulike metoder i kunnskapsutviklingen på feltet. Underviser i komplekse intervensjoner i helse og rehabilitering, kunnskapstranslasjon og implementering, mixed methods, kvantitativ metode og statistikk.

Verv:

Eksterne forskningsprofiler:

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Line_Bragstad

ORCiD: https://orcid.org/0000-0002-9645-3770

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag   Helsefag   Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emner

Aksjonsforskning   Funksjonshemming   Medisinsk statistikk   Brukermedvirkning   Eldreomsorg   Hjerneslag   Psykososiale vansker   Parkinsons sykdom   Eldre   Applikasjonsutvikling   Pårørende   Kombinerte forskningsmetoder   Komplekse intervensjoner   Ikke-medkamentell intervensjon   Ervervet hjerneskade

Land

Danmark   Spania   Storbritannia og Nord-Irland   Norge   USA

Vitenskapelige publikasjoner

Jeppestøl, Kristin; Kirkevold, Marit; Bragstad, Line Kildal (2023). Early warning scores and trigger recommendations must be used with care in older home nursing care patients: Results from an observational study. Nursing Open .
http://hdl.handle.net/10852/101741

Navarta-Sánchez, Maria Victoria; Palmar-Santos, Ana; Pedraz-Marcos, Azucena; Reidy, Claire; Soilemezi, Dia; Haahr, Anita; Sørensen, Dorthe; Smidt, Helle Rønn; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Haavaag, Silje Bjørnsen; Portillo-Vega, Mari Carmen (2023). Perspectives of people with Parkinson's disease and family carers about disease management in community settings: A cross-country qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN) .
http://hdl.handle.net/10852/100028

Soilemezi, Dia; Palmar-Santos, Ana; Navarta-Sánchez, Maria Victoria; Roberts, Helen; Pedraz-Marcos, Azucena; Haahr, Anita; Sørensen, Dorthe; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Haavaag, Silje Bjørnsen; Portillo-Vega, Mari Carmen (2022). Understanding support systems for Parkinson's disease management in community settings: A cross‐national qualitative study. Health Expectations .
http://hdl.handle.net/10852/98496

Nielsen, Tove Lise; Kruse, Naja Benigna; Haahr, Anita; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Palmar-Santos, Ana; Navarta-Sánchez, Maria Victoria; Pedraz-Marcos, Azucena; Pires, Sanda Bartolomeu; Roberts, Helen; Portillo-Vega, Mari Carmen (2022). Exploring health and social services in Denmark, Norway, Spain and the United Kingdom for the development of Parkinson's care pathways. A document analysis. 12 s. Health and Social Care in the Community .
http://hdl.handle.net/10852/95538

Mangset, Margrete; Kitzmüller, Gabriele; Evju, Anne S.; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Martinsen, Randi; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line K.; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit (2021). Perceived study-induced influence on the control group in a randomized controlled trial evaluating a complex intervention to promote psychosocial well-being after stroke : a process evaluation. 10 s. Trials . Vol. 22.
https://hdl.handle.net/10037/23214

Jeppestøl, Kristin; Kirkevold, Marit; Bragstad, Line Kildal (2021). Assessing acute functional decline in older patients in home nursing care settings using the Modified Early Warning Score: A qualitative study of nurses’ and general practitioners’ experiences. International Journal of Older People Nursing .
http://hdl.handle.net/10852/87474

Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Kvigne, Kari Johanne; Evju, Anne Svelstad; Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit (2021). Nurses’ and occupational therapists’ experiences of conducting a home-based psychosocial intervention following stroke: a qualitative process evaluation. 10 s. BMC Health Services Research .
https://hdl.handle.net/10037/21999

Jeppestøl, Kristin; Vitelli, Valeria; Kirkevold, Marit; Bragstad, Line Kildal (2021). Factors Associated With Care Trajectory Following Acute Functional Decline in Older Home Nursing Care Patients: A Prospective Observational Study. Home Health Care Management & Practice . Vol. 34.

Østensen, Elisabeth; Hardiker, Nicholas R.; Bragstad, Line Kildal; Hellesø, Ragnhild (2020). Introducing standardised care plans as a new recording tool in municipal health care. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 29.
http://hdl.handle.net/10852/78378

Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Zucknick, Manuela; Sveen, Unni; Thommessen, Bente; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Kvigne, Kari Johanne; Hilari, Katerina; Lightbody, C. Elizabeth; Kirkevold, Marit (2020). The effects of a dialogue-based intervention to promote psychosocial well-being after stroke: a randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation . Vol. 34.
http://hdl.handle.net/10852/78474

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig