English version
Siri Valseth

Siri Valseth

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Valseth, Siri (2024). Påvirker Norges Bank kronekursen når den handler valuta på vegne av staten?. Samfunnsøkonomen.

Valseth, Siri (2019). Challenging the spanning hypothesis at short horizons: Evidence from Norway. 13 s. Journal of Forecasting. Vol. 38.
https://doi.org/10.1002/for.2594

Valseth, Siri (2018). Informed trading in hybrid bond markets. 10 s. Global Finance Journal.
https://doi.org/10.1016/j.gfj.2018.07.003

Valseth, Siri (2017). Likviditeten i det norske statsobligasjonsmarkedet. Samfunnsøkonomen. Vol. 131.

Valseth, Siri (2013). Price discovery in government bond markets. Journal of financial markets. Vol. 16.
https://doi.org/10.1016/j.finmar.2012.04.005Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig