English version
Kristine Lescoeur

Kristine Lescoeur

Kort om

Lescoeur forsker på teknologibruk på tvers av jobb og hjem, og er interessert i hvilke konsekvenser jobb-relatert smartteknologi har for helse og utbrenthet. Hun er stipendiat på Flex-IT prosjektet. Hun har en master i sosialpsykologi. 

Stikkord: utbrenthet, smartteknologi, jobb-hjem balanse.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Nordberg, Tanja Haraldsdottir ; Drange, Ida ; Massey, David ; Tallerås, Kim ; Seglem, Karoline ; Enehaug, Heidi ; Bernstrøm, Vilde Hoff ; Alves, Daniele Evelin ; Lescoeur, Kristine ; Nilsen, Wendy (2023). Protokoll: forenklet kunnskapsoversikt om arbeidsmiljø og arbeidshelse. ISBN: 978-82-7609-465-7. 61 s. Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet - storbyuniversitetet. Vol. 2023.
https://hdl.handle.net/11250/3070595Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig