Bedre Turnus – et forskningsprosjekt om turnus i helse og omsorg

Turnusarbeid er ofte nødvendig innen helse og omsorg, men kan være krevende. I prosjektet «Bedre turnus» ønsker vi å vite hvordan vi kan organisere turnusene best mulig – for de ansatte, for brukerne og for samfunnet.

Med et økende behov for arbeidskraft i helse- og omsorgsektoren er fremtidens tilbud avhengig av mer kunnskap om hvordan vi kan sikre bemanning og ivareta helsen til de som jobber i sektoren.

Målet med Bedre Turnus er å undersøke konsekvensene av organiseringen av arbeidstid og arbeidsforhold i skift og turnusvirksomheter.

I samarbeid med Delta, Fagforbundet, og Norsk Sykepleierforbund følger vi rundt 8 000 ansatte i fra blant annet sykehjem, boliger, ambulanse og hjemmebaserte tjenester.

Deres svar vil gi en unik innsikt i sammenhengen mellom organisering av arbeidstid, arbeidsforhold, og konsekvenser for ansatte og brukere.

I samarbeid med Frisch senteret har vi også kartlagt turnusorganiseringen i 1443 kommunale virksomheter fra 2018 til 2022. 

I kombinasjon med registerdata vil denne undersøkelsen gi viktige svar for konsekvensene av turnusorganisering. 

De som ønsker å bli holdt oppdatert på funn fra prosjektet kan melde seg på vårt nyhetsbrev: Nyhetsbrev fra Compressed.

Bedre turnus er et langsiktig prosjekt – og vil romme flere mer spissede prosjekter. Les mer om dette på følgende lenke: Compressed (Oslomet.no).

Nyheter fra prosjektet

Nærbilde av en gåstol og underkroppen til et menneske som blir hjulpet av en sykepleier.
Skal kartlegge turnusordninger i kommunenes helse- og omsorgstjenester

AFI og Frischsenteret gjennomfører en kartlegging av turnusordninger i kommunenes helse- og omsorgstjenester.

En sykepleier holder en eldre dame i hånda.
Sterk auke i langvakter

Det har vore ein kraftig auke i bruk av langvakter i kommunal helse og omsorg sidan 2010, men me veit for lite om helseeffektane. Dette er det nødvendig å undersøkja, seier forskingsleiar.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...