English version

COMPRESSED − En studie av langvakter i kommunal helse og omsorg

Med et økende behov for arbeidskraft i helse- og omsorgsektoren er fremtidens tilbud avhengig av mer kunnskap om hvordan vi kan sikre bemanning og ivareta helsen til de som jobber i sektoren.

Compressed gjennomføres i samarbeid med Delta, Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund og Oslo kommune.

Målet med COMPRESSED er å undersøke konsekvensene av turnusløsninger  i den kommunale helse- og omsorgs sektoren. Og spesielt komprimerte arbeidstidsløsninger.

Komprimert arbeidstid går ut på at de ansatte jobber flere timer per dag, mot en tilsvarende reduksjon i antall dager jobbet. Ofte også omtalt som langvakter.

Noen jobber også utelukkende lengre vakter i helgene for å redusere hyppigheten av helgevakter. 

Komprimerte arbeidstidsløsninger har blitt fremmet som et middel for bedre jobb-hjem balansen til de ansatte, bedre kvaliteten på pleie og en løsning på det høye antallet deltidskontrakter i helse- og omsorgssektoren.

I kontrast til dette trekkes også langvakter frem som mulig skadelig for både ansattes helse og arbeidsutførelse. Per dags dato er forskningsresultatene på komprimerte arbeidstidsløsninger blandede og preget av flere metodiske utfordringer.

Det er også en klar mangel på studier som undersøker etablerte antagelser om når og hvorfor slike arbeidstidsløsninger kan være skadelige eller helsefremmende.

I COMPRESSED skal vi gjennom flere metodiske tilnærminger undersøke:

  1. Konsekvensene av komprimerte arbeidstidsordninger for ansattes helse, arbeidsutførelse og bemanning.
  2. Under hvilke forhold komprimerte arbeidstidsordninger har positive og negative konsekvenser, inkludert betydningen av det psykososiale arbeidsmiljøet.
  3.  Mekanismene som ligger bak.

Av praktisk betydning er målsetningen å gi økt kunnskap for en bedre og mer fleksibel organisering av skiftarbeid for å møte de ansatte, brukeres, og samfunnets behov. Av teoretisk betydning er målsetningen å forstå mer om balansen og dynamikken mellom vår mulighet til ytelse og behov for restituering.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...

Forskningsnyheter

Nærbilde av en gåstol og underkroppen til et menneske som blir hjulpet av en sykepleier.
Skal kartlegge turnusordninger i kommunenes helse- og omsorgstjenester

AFI og Frischsenteret gjennomfører en kartlegging av turnusordninger i kommunenes helse- og omsorgstjenester.