The effect evaluation of combined cognitive and vocational interventions after mild-to-moderate traumatic brain injury: a randomized controlled trial and qualitative process evaluation

Randomisert kontrollstudie med pasienter med traumatiske hjerneskader som skal tilbake i arbeid.

AFI skal undersøke prosesser knyttet til arbeidsmiljø, arbeidsorganisering og ledelse i et utvalg virksomheter som omfattes av kontroll- og forsøkscase. Hensikten er å undersøke inkluderingskompetansen i virksomhetene.

Forsøksgruppa får CogSMART (Cognitive Symptom Management and Rehabilitation Therapy) og jobbspesialist (Supported Employment) og kontrollgruppa får vanlig behandling/oppfølging ("Treatment as Usual").