English version
Miriam Abildsnes

Miriam Abildsnes

Forskningsprosjekter

  • Motivasjon og mestring. Evaluering av Flyt

    NOVA skal evaluere programmet Flyt og undersøke om det bidrar til å styrke deltakerne på måter som gjør dem bedre rustet til å kunne fullføre og bestå videregående opplæring.