English version

Work in Progress

Work in Progress har som mål å fremme samfunnsdeltakelse og arbeidsinkludering blant ungdommer som har vært under institusjonell omsorg (barnevernsinstitusjoner) i Portugal.

En del av disse ungdommene står i fare for å bli NEETs (hverken i utdanning, arbeid eller opplæring). Work in Progress utvikler et kurs- og oppfølgingsprogram, samt manualer og en app som skal fremme samfunnsdeltakelse gjennom demokratiske prosesser blant ungdommene og involverte fagpersoner/omsorgspersoner.

Programmet skal understøtte gode livs- og karriereveier og bistå unge i overgangen fra institusjonsomsorg til autonomi/voksenliv.

Young Experts, en uformell gruppe tidligere barnevernsbarn, samarbeider med Work in Progress om å teste og evaluere manualene og appen. ADPES skal utvikle verktøyene med tilbakemeldinger fra alle samarbeidspartnere, inkludert faglige innspill fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Prosjektpartnere

    I tillegg til AFI ved OsloMet:

    Agencia Piaget para o Desenvolvimento – APDES (koordinator), GAIURB – Urbanismo e Habitacao, EM (Escola Oficina), Escolas das Virtudes og Young Experts.