English version
Mari Amdahl Heglum

Mari Amdahl Heglum

Kort om

Mari Amdahl Heglum er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og stipendiat. Hun forsker på unge voksnes forløp i arbeid og utdanning, utenforskap, samt endringer i ulikhet og kjønnsforskjeller over tid.

Kompetansefelt: 

Livsløpsforskning, sekvensanalyse, unge voksne, utenforskap, arbeid og utdanning, kjønn og ulikhet, Norske registerdata.

 

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Heglum, Mari Amdahl ; Nilsen, Wendy (2024). A life course perspective on the NEET phenomenon: long-term exclusion across cohorts, gender, and social origin among young adults in Norway. Journal of Youth Studies.
https://doi.org/10.1080/13676261.2024.2305907

Heglum, Mari Amdahl (2023). Transformed 'postmodern' life courses? Continuity and change in young adults' labour market trajectories in Norway. 16 s. European Sociological Review. Vol. 40.
https://doi.org/10.1093/esr/jcad043

Ballo, Jannike Gottschalk; Heglum, Mari Amdahl ; Nilsen, Wendy ; Bernstrøm, Vilde Hoff (2022). Can adolescent work experience protect vulnerable youth? A population wide longitudinal study of young adults not in education, employment or training (NEET). 18 s. Journal of Education and Work. Vol. 35.
https://doi.org/10.1080/13639080.2022.2099534Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig