English version

Varig ansettelse av mennesker fra «utsatte grupper» i små og mellomstore bedrifter: en mixed-method-studie i Norge og Nederland (ENGAGE)

Dette forskningsprosjektet skal ta i bruk ulike metoder for å utvikle ny kunnskap om hvordan små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge og Nederland kan lykkes med å bidra til varig arbeidsinkludering for utsatte grupper av befolkningen, og støttes effektivt i dette.

Med utsatte grupper henviser vi til personer som sliter med å skaffe eller beholde en jobb på grunn av psykiske, kognitive, sosiale, fysiske eller andre funksjonshemninger. Prosjektet må ses i sammenheng med dagens aktive arbeidsmarkedspolitikk, som tar sikte på å engasjere arbeidsgivere og arbeidsplasser til å ta mer ansvar for inkludering av utsatte grupper i arbeidsmarkedet.

Til tross for en fremvoksende litteratur om arbeidsgiveres rolle i aktiv arbeidsmarkedspolitikk, mangler det kunnskap om lokale organisatoriske, HRM og arbeidsplassrelaterte faktorer som kan bidra til varig sysselsetting av utsatte grupper. Særlig mangler det kunnskap om SMBer. Disse er svært utbredte og bidrar til betydelige andeler av sysselsettingen, men kan ofte mangle ressurser og kompetanse til inkluderingsinnsats.

Dette prosjektet tar utgangspunkt i antakelsen om at det er et betydelig sosialt og økonomisk potensial i å skaffe kunnskap om hvordan SMBer kan bidra i inkluderingsinnsatsen av utsatte grupper.

Mål

Prosjektet tar sikte på å produsere ny og relevant kunnskap for SMBer, tjeneste- og utdanningsleverandører og beslutningstakere om

Metode

Prosjektet vil gjennomføres som en komparativ flermetodestudie i Norge og Nederland, hvis regjeringer i avtale med partene i arbeidslivet har igangsatt betydelige, men forskjellige, tiltak for å mobilisere arbeidsgivere til inkluderingsinnsats.

 • Om prosjektgruppen

  Deltakerne i prosjektet er fra Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet, Utrecht University, Nederland, og TIAS School for Business and Society, Nederland. Sammen med eksperter fra Norge, Nederland, Storbritannia og Danmark i det rådgivende styret har prosjektgruppen ekspertise på arbeidsgiveratferd, HRM og organisasjonsatferd, statistisk modellering, offentlige og private tjenester knyttet til arbeidsinkludering, og sammenlignende arbeidsmarkedspolitiske metoder.

   

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Rådgivende styre

  Paul Boselie, professor, Utrecht University School of Governance

  Jo Ingold, associate professor, Leeds University Business School

  Flemming Larsen, professor, Aalborg universitet

  Tone Alm Andreassen, professor, OsloMets Senter for Profesjonsstudier

 • I media

Kontakt

Laster inn ...