English version
Karen Synne Groven

Karen Synne Groven

Kort om

Jeg er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo og Akerhus (nå OsloMet) (1995) og har en PhD i helsevitenskap fra Universitetet i Oslo (2014). Siden 2017 har jeg ledet den tverrfaglige forskningsgruppa Rehabilitering: Tjenester, Individ og Samfunn ved Institutt for Fysioterapi, OsloMet. Mine forskningsinteresser er særlig knyttet til rehabilitering, folkehelse og fysioterapi.

Jeg har en særlig interesse for kvinnehelse og habilitering og er involvert i flere forskningsprosjekter (kronisk utmattelsessyndrom (CFS) og bedring, vestibulitt og kroniske underlivssmerter, barn og unges psykisk helse, funksjonshemming og autobiografiske tester, fedmekirurgi og livsstilsbehandling, kunnskap og profesjonell praksis).

Jeg underviser og veileder på master- og PhD-nivå innenfor vitenskapsteori, etikk og kvalitativ metode og er veileder på flere PhD-prosjekt innenfor folkehelse, rehabilitering og fysioterapi.

De siste årene har jeg bidratt i flere bøker og antologier, eksempelvis den internasjonale antologien Nicholls, D. Groven, K.S, Anjum, R., Kinsella, A. (2020). Mobilizing Knowledge in Physiotherapy: Critical Reflections on Foundations and Practices. Routledge.

Gjennom flere år har jeg vært aktiv i den offentlige debatten med mediebidrag som intervju, kronikk- og debattinnlegg.

Nøkkelord:
vitenskapsteori og etikk, kvalitativ metode, kronisk sykdom, rehabilitering og habiltering, folkehelse, etikk, kunnskap og profesjonell praksis.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Styczen, Line Myrdal ; Helseth, Sølvi ; Groven, Karen Synne ; Hauge, Mona-Iren; Dahl-Michelsen, Tone (2024). Interprofessional collaboration for children with physical disabilities: a scoping review. 16 s. Journal of Interprofessional Care.
https://doi.org/10.1080/13561820.2023.2295922

Krabbe, Silje Helen; Bjorbækmo, Wenche Schrøder ; Mengshoel, Anne Marit ; Sveen, Unni ; Groven, Karen Synne (2024). A suffering body, hidden away from others: The experience of being long-term bedridden with severe myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome in childhood and adolescence. 11 s. Nursing Inquiry.
https://doi.org/10.1111/nin.12625

Drevland, Ingvill ; Mona, Asbjørnslett; Sveen, Unni ; Groven, Karen Synne (2024). Occupational experiences and their importance for young people's mental health. Scandinavian Journal of Occupational Therapy.

Danielsen, Kristine Grimen ; Kaarbø, Mette Bøymo ; Groven, Karen Synne ; Helgesen, Anne Lise Ording; Haugstad, Gro Killi ; Wojniusz, Slawomir (2023). Towards improved sexual health among women with provoked vestibulodynia: experiences from a somatocognitive therapy approach. European Journal of Physiotherapy. Vol. 26.
https://doi.org/10.1080/21679169.2023.2168749

Skumsnes, Randi; Thygesen, Hilde ; Groven, Karen Synne (2023). Facilitators and barriers to communication in rehabilitation services across healthcare levels: a qualitative case study in a Norwegian context. 14 s. BMC Health Services Research. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12913-023-10222-2

Krabbe, Silje Helen; Groven, Karen Synne ; Bjorbækmo, Wenche ; Sveen, Unni ; Mengshoel, Anne Marit (2023). The fragile process of Homecoming - Young women in recovery from severe ME/CFS. 13 s. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. Vol. 18.
https://doi.org/10.1080/17482631.2022.2146244

Myrtveit-Stensrud, Linn ; Haugstad, Gro Killi ; Reme, Silje Endresen; Schaller, Sidsel Louise; Groven, Karen Synne (2023). “It's all my fault”: a qualitative study of how heterosexual couples experience living with vulvodynia. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Vol. 102.
https://doi.org/10.1111/aogs.14537

Lie, Silje Stangeland; Røykenes, Kari; Sæheim, Aleksandra; Groven, Karen Synne (2023). Developing a Virtual Reality Educational Tool to Stimulate Emotions for Learning: Focus Group Study. JMIR Formative Research. Vol. 7.
https://doi.org/10.2196/41829

Mørk, Marianne; Søberg, Helene L. ; Hoksrud, Aasne Fenne; Heide, Marte; Groven, Karen Synne (2023). The struggle to stay physically active-A qualitative study exploring experiences of individuals with persistent plantar fasciopathy. 12 s. Journal of Foot and Ankle Research. Vol. 16.
https://doi.org/10.1186/s13047-023-00620-4

Kroman, Marlene; Jørgensen, Vivien; Groven, Karen Synne (2022). Making sense of invisible bodily changes and new ways of doing physical activity experiences of individuals following traumatic incomplete spinal cord injury. European Journal of Physiotherapy.
https://doi.org/10.1080/21679169.2022.2112754

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig