English version
Gro Killi Haugstad

Gro Killi Haugstad

Kort om

Hovedfokus både i undervisning og forskning har vært og er på feltet langvarig smertetilstander, og kliniske studier og veiledning i klinisk praksis. Arbeidsfeltet er å utvikle nye kroppslige tilnærminger til langvarige smertetilstander. Denne forskeren har utviklet "Somatokognitiv behandling" til gynekologiske pasienter, og publisert både kvantative studier, såvel som kvalitative studier, i mange internasjonale tidskrifter. Kommunikasjon, samhandling og allianse har også vært hovedfokus i både kliniske studier, undervisning og ikke minst i behandling av langvarig smerte tilstander.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fysioterapi   Psykiatri, barnepsykiatri

Emner

Psykisk helsearbeid   Kognitiv atferdsterapi   Langvarige smerter   Somatokognitiv terapi

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Myrtveit-Stensrud, Linn; Haugstad, Gro Killi; Reme, Silje Endresen; Schaller, Sidsel Louise; Groven, Karen Synne (2023). “It's all my fault”: a qualitative study of how heterosexual couples experience living with vulvodynia. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica .

Danielsen, Kristine Grimen; Kaarbø, Mette Bøymo; Groven, Karen Synne; Helgesen, Anne Lise Ording; Haugstad, Gro Killi; Wojniusz, Slawomir (2023). Towards improved sexual health among women with provoked vestibulodynia: experiences from a somatocognitive therapy approach. European Journal of Physiotherapy .

Kaarbø, Mette Bøymo; Danielsen, Kristine Grimen; Helgesen, Anne Lise Ording; Wojniusz, Slawomir; Haugstad, Gro Killi (2022). A conceptual model for managing sexual pain with somatocognitive therapy in women with provoked vestibulodynia and implications for physiotherapy practice. Physiotherapy Theory and Practice .

Kaarbø, Mette Bøymo; Danielsen, Kristine Grimen; Haugstad, Gro Killi; Helgesen, Anne Lise Ording; Wojniusz, Slawomir (2022). Feasibility and acceptability of somatocognitive therapy in the management of women with provoked localized vestibulodynia—ProLoVe feasibility study. BMC Pilot and Feasibility Studies . Vol. 8.

Finsen, Mari; Haugstad, Gro Killi; Eik, Hedda (2021). "Fra sirkus til seier": Erfaringer med fysisk aktivitet for brukere innen rus og psykiatri. En intervjustudie. Fysioterapeuten . Vol. 88.
https://www.fysioterapeuten.no/fagfellevurdert-fys...

Kaarbø, Mette Bøymo; Danielsen, Kristine Grimen; Haugstad, Gro Killi; Helgesen, Anne Lise Ording; Wojniusz, Slawomir (2021). The Tampon Test as a Primary Outcome Measure in Provoked Vestibulodynia: A Mixed Methods Study. Journal of Sexual Medicine . Vol. 18.

Schneider, Marthe; Tallaksen, Dag Willy; Haukland, Magne; Haugstad, Gro Killi (2021). If I stop, then what am I supposed to do? The experiences of sexual intimacy of women who live with provoked vestibulodynia. 17 s. Health Care for Women International .

Danielsen, Kristine Grimen; Fougner, Marit; Haugstad, Gro Killi (2021). Treating gynecological pain:key factors in promoting body awareness and movement in somatocognitive therapy(SCT).A case study of a physiotherapy student's treatment approaches. 13 s. Physiotherapy Theory and Practice .

Nygaard, Ane Sigrid; Rydningen, Mona Birgitte; Stedenfeldt, Mona; Wojniusz, Slawomir; Larsen, Marthe; Lindsetmo, Rolv-Ole; Haugstad, Gro Killi; Øian, Pål (2020). Group-based multimodal physical therapy in women with chronic pelvic pain: A randomized controlled trial. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica . Vol. 99.
https://hdl.handle.net/10037/20486

Nygaard, Ane Sigrid; Haugstad, Gro Killi; Wilsgaard, Tom; Øian, Pål; Stedenfeldt, Mona (2020). Baseline pain characteristics predict pain reduction after physical therapy in women with chronic pelvic pain. Secondary analysis of data from a randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Pain . Vol. 20.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig