English version
Birgitte Ahlsen

Birgitte Ahlsen

Kort om

Jeg er utdannet fysioterapeut og har lang klinisk erfaring, hovedsakelig fra primærhelsetjenesten. Min interesse har vært særlig rettet mot pasienter med kroniske muskelsmerter; hvordan slike plager kan forstås og hvordan de kan behandles.  I min doktorgrad analyserte jeg sykdomsfortellinger til menn og kvinner med kroniske smerter i et kjønnsperperspektiv. I senere tid har jeg forsket på kliniske møter i fysioterapi, hvor jeg har vært opptatt av interaksjon og kommunikasjon mellom terapeut og pasient og hvordan kunnskap om sykdom og helse forhandles og gjøres i kliniske konsultasjoner. Interesse og begeistring for narrativer og narrativ analyse har fulgt meg hele veien. Jeg er inspirert av medisinsk humaniora og opptatt av hvordan teorier og perspektiver fra andre fagfelt kan bidra til å kaste nytt lys over fysioterapi som fag og praksis og utvikle fremtidens helsetjenester.  

Jeg er ansvarlig for MAVIT-spesialisering i psykomotorisk fysioterapi og leder for forskergruppa (Re)habilitering – individ, tjenester og samfunn.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fysioterapi   Helsefag   Medisinske fag

Emner

Rehabilitering   Fysioterapi   Kritiske kunnskapsstudier   Kroniske lidelser   Narrativ analyse   Fysioterapi og psykisk helse   Sykdomsfortellinger   Praksisnær forskning

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Grimsgaard, Elisabeth ; Eik, Hedda ; Wenche, Bjorbækmoe; Ahlsen, Birgitte (2024). A breathing space: how young Norwegian women engaging psychomotor physiotherapy to address long-term health disorders narrate their experiences. Physiotherapy Theory and Practice.
https://doi.org/10.1080/09593985.2024.2362321

Grimsgaard, Elisabeth ; Eik, Hedda ; Bjorbækmoe, Wenche; Ahlsen, Birgitte (2024). A breathing space: how young Norwegian women engaging psychomotor physiotherapy to address long-term health disorders narrate their experiences. Physiotherapy Theory and Practice.
https://doi.org/10.1080/09593985.2024.2362321

Nicholls, D.A.; Ahlsen, Birgitte ; Bjorbækmo, Wenche ; Dahl-Michelsen, Tone ; Hoppner, Heidi; Rajala, Anna Ilona; Richter, Robert; Hansen, Louise Søgaard; Sudmann, Tobba Therkildsen; Sviland, Randi; Maric, Filip (2023). Critical physiotherapy: a ten-year retrospective. 13 s. Physiotherapy Theory and Practice.
https://doi.org/10.1080/09593985.2023.2252524

Ahlsen, Birgitte ; Nilsen, Anne Birgitta (2022). Getting in touch: Communication in physical therapy practice and the multiple functions of language. 8 s. Frontiers in Rehabilitation Sciences. Vol. 3.
https://doi.org/10.3389/fresc.2022.882099

Larsen, Marie Hamilton; Mengshoel, Anne Marit ; Andersen, Marit Helen; Borge, Christine Råheim; Ahlsen, Birgitte ; Dahl, Kari Gire; Eik, Hedda ; Holmen, Heidi ; Lerdal, Anners; Mariussen, Kari; Thoresen, Lisbeth; Tschamper, Merete Kristin; Urstad, Kristin Hjorthaug; Vidnes, Tone Karine; Wahl, Astrid Klopstad (2022). “A bit of everything”: Health literacy interventions in chronic conditions – a systematic review. 17 s. Patient Education and Counseling. Vol. 105.
https://doi.org/10.1016/j.pec.2022.05.008

Rake, Silje Kristine; Ahlsen, Birgitte (2022). I spagaten - en diskursanalytisk tilnærming til hvordan psykomotorisk fysioterapi posisjonerer seg som fagdisiplin og behandlingstilnærming. Fysioterapeuten.

Ahlsen, Birgitte ; Mengshoel, Anne Marit ; Engebretsen, Eivind (2022). Legitimacy in clinical practice: How patients with chronic muscle pain position themselves in the physiotherapy encounter. 7 s. Journal of Evaluation In Clinical Practice.
https://doi.org/10.1111/jep.13768

Worum, Hilde; Lillekroken, Daniela ; Roaldsen, Kirsti Skavberg; Ahlsen, Birgitte ; Bergland, Astrid (2020). Physiotherapists’ perceptions of challenges facing evidence-based practice and the importance of environmental empowerment in fall prevention in the municipality – a qualitative study. BMC Geriatrics. Vol. 20.
https://doi.org/10.1186/s12877-020-01846-8

Worum, Hilde; Lillekroken, Daniela ; Ahlsen, Birgitte ; Roaldsen, Kirsti Skavberg; Bergland, Astrid (2020). Otago exercise programme—from evidence to practice: a qualitative study of physiotherapists’ perceptions of the importance of organisational factors of leadership, context and culture for knowledge translation in Norway. BMC Health Services Research. Vol. 20.
https://doi.org/10.1186/s12913-020-05853-8

Holmen, Heidi ; Larsen, Marie Hamilton; Sallinen, Merja Helena; Thoresen, Lisbeth; Ahlsen, Birgitte ; Andersen, Marit Helen; Borge, Christine Råheim; Eik, Hedda ; Wahl, Astrid Klopstad; Mengshoel, Anne Marit (2020). En balansegang: helsepersonells erfaringer med mennesker med kronisk sykdom - en oversiktsartikkel av kvalitative studier. BestPractice Nordic.
https://issuu.com/ckn-bpno/docs/bpno-no-i-nr1-2020

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig