English version
Alette Ottesen

Alette Ottesen

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Ottesen, Alette; Askheim, Clemet; Ahlsen, Birgitte (2020). Omsorg i fysioterapi: Lyssky virksomhet eller uomgjengelig del av kunnskapsbasert praksis?. Fysioterapeuten .
https://fysioterapeuten.no/fagfellevurdert-omsorg-...

Ahlsen, Birgitte; Ottesen, Alette; Askheim, Clemet (2020). Care in physiotherapy - a ghost story. Nicholls, David; Groven, Karen Synne; Anjum, Rani Lill; Kinsella, Anne Elisabeth (Red.). Mobilizing Knowledge in Physiotherapy Critical Reflections on Foundations and Practices. 4. Routledge.

Ottesen, Alette; Øyehaug, Gro Askland; Bjorbærkmo, Wenche Schrøder (2016). Fysioterapi i skolehelsetjenesten for ungdom - perspektiver og praksis :. Fysioterapeuten . Vol. 83.

Ottesen, Alette; Thornquist, Eline (2015). Kroppen i styringsdokumenter for psykisk helsearbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid . Vol. 12.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig