Norwegian version
Alette Ottesen

Alette Ottesen

Research projects

Scientific publications

Ottesen, Alette ; Askheim, Clemet ; Ahlsen, Birgitte (2020). Omsorg i fysioterapi: Lyssky virksomhet eller uomgjengelig del av kunnskapsbasert praksis?. Fysioterapeuten.
https://fysioterapeuten.no/fagfellevurdert-omsorg-

Ahlsen, Birgitte ; Ottesen, Alette ; Askheim, Clemet (2020). Care in physiotherapy - a ghost story. Nicholls, David; Groven, Karen Synne; Anjum, Rani Lill; Kinsella, Anne Elisabeth (Ed.). Mobilizing Knowledge in Physiotherapy Critical Reflections on Foundations and Practices. Routledge.

Ottesen, Alette ; Øyehaug, Gro Askland; Bjorbærkmo, Wenche Schrøder (2016). Fysioterapi i skolehelsetjenesten for ungdom - perspektiver og praksis :. 5 p. Fysioterapeuten. Vol. 83.

Ottesen, Alette ; Thornquist, Eline (2015). Kroppen i styringsdokumenter for psykisk helsearbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 12.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete