Forebyggende arbeidsmiljø – IA Bransjeprogram i næringsmiddelindustrien

I forbindelse med den nye IA-avtalen (2019-2022) skal det igangsettes 7 ulike bransjeprogrammer - et forskerteam fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI skal se nærmere på ett av dem.

Det overordnete målet for bransjeprogrammene er reduksjon av sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Partene skal prioritere satsninger for forebygging og frafall og målrette innsatsen mot lange og hyppige gjentakende fravær.

NHO Mat og Drikke og Norske Næringsmiddelarbeiderforbund (NNN) og Sjømat Norge valgte å prioritere følgende bransjer for deltakelse i bransjeprogrammet; fiskeriindustrien, kjøttindustrien, meierisektoren.

AFI skal, gjennom aksjonsforskning, samarbeide med fire utvalgte bedrifter og prosjektleder for bransjeprogrammet, om å finne ut hva som kan medvirke til og støtte opp under et varig forebyggende arbeidsmiljø i de utvalgte bedriftene.