English version
Hege Løberg

Hege Løberg

Kort om

Studieleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) med ansvar for instituttets portefølje av eksternfinansierte oppdrag, etter- og videreutdanninger (EVU). Har tidligere arbeidet som universitetslektor i pedagogikk ved instituttet. Skikkethtesansvarlig for BLU.

Har mange års ledererfaring både fra privat og offentlig sektor og har arbeid som områdeleder, styrer og fagleder i barnehage.

Jeg er utdannet førskolelærer og har master i barnehagepedagogikk. Har også utdanning som bedriftsøkonom BI og i prosjekledelse.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emner

Utdanningsledelse   Ledelse i barnehagen   Profesjonsretning i barnehagelærerutdanning   Barnehagelærerutdanning   Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning   Utdanningskvalitet

Vitenskapelige publikasjoner

Giæver, Katrine ; Løberg, Hege Støylen Kvalbein (2018). Livsveven- små barns danning gjennom tid og rom. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. s. 121-132. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig