English version
Camilla Skredderstuen Stolpe

Camilla Skredderstuen Stolpe

Kort om

Utdannet førskolelærer ved HiOA i 2000. Har 22- års praksis fra barnehage i delt stilling som pedagogisk leder og styrer. Master fra HiOA- Aksjons- og dokumentasjonsprosesser i barnehagen. Aksjonsforskning med utgangspunkt i begrepet faglighet. Ansatt som uninversitetslektor ved OsloMet i 2022. Forskningsinteresser: ledelse, veiledning og kompetanseutvikling.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Stolpe, Camilla Skredderstuen ; Germeten, Sidsel (2015). Aksjonsforskning: Aksjonslæring og dokumentasjon av praksisnære prosesser. Otterstad, Ann Merete; Reinertsen, Anne Beate (Red.). Metodefestival og øyeblikksrealisme: -eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer. s. 359-373. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig