English version
Magritt Lundestad

Magritt Lundestad

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Ledelse i barnehagen   Konflikter i personalgrupper   Veiledning i barnehagen

Vitenskapelige publikasjoner

Lundestad, Magritt; Slåtten, Mette Vaagan (2023). Prosjektet og prosessen. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Red.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. s. 45-63. Fagbokforlaget.

Johannessen, Charlotte; Lundestad, Magritt; Slåtten, Mette Vaagan; Thun, Cecilie (2023). Dilemmaer og muligheter ved ny organisering og arbeidsdeling. Konsekvenser for profesjonalitet. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Red.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. s. 151-160. Fagbokforlaget.

Lundestad, Magritt (2021). Styrere om spenninger i dobbeltrollen som leder og veileder i barnehagen. Larsen, Ann Sofi; Luthen, Geir Sverre; Ulla, Bente (Red.). Tillit, tenkning og trøbbel i profesjonsveiledning. s. 55-88. Gyldendal Akademisk.

Lundestad, Magritt; Hannevig, Lise; Skogen, Eva (2020). Pedagogisk leder i barnehagen: Samhandling, organisering og dialog. ISBN: 9788245019681. 274 s. Fagbokforlaget.

Klages, Wiebke; Lundestad, Magritt; Sundar, Paul Robert (2019). Mentoring of Newly Qualified Teachers in Early Childhood Education and Care Centres: Individual or organizational orientation?. International Journal of Mentoring and Coaching in Education.
https://doi.org/10.1108/IJMCE-02-2019-0040

Lundestad, Magritt (2019). Veiledningsfortellinger: Om ledelse og personalsamarbeid i barnehagen. ISBN: 9788245019773. Fagbokforlaget.

Lundestad, Magritt (2019). Förskolan som lärande organisation - möjligheter och utmaningar som förskolechef. Malmberg, Kristina; Arnqvist, Anders (Red.). s. 127-150. Gleerups Utbildning AB.

Lundestad, Magritt (2015). Studentmentorordninger i høyere utdanning – en mulighet for gjensidig læring mellom studenter. Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (Red.). Språkmangfold i utdanningen. s. 236-257. Gyldendal Akademisk.

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan; Lundestad, Magritt; Kise, Marianne (2015). Municipal regulation of early childhood education and care institutions. Pulkkinen, Seppo; Kanervio, Pekka; Risku, Mika (Red.). More trust, less control - less work? : culture of trust as a basis of educational leadership and school improvement. University of Jyväskylä.

Lundestad, Magritt (2013). Å ta vare på seg selv som leder. Skogen, Eva (Red.). Å være leder i barnehagen (2. utgave). s. 247-260. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig